Categories

GPS คืออะไร

 

GPS : Global Positioning System

GPS เป็นระบบหาพิกัดบนพื้นโลก โดยการอ้างอิงจากดาวเทียมซึ่งมีความแม่นยำสูงมาก สามารถหาตำแหน่งได้ทุกๆ แห่งบนพื้นโลกใบนี้ โดยมีการนำมาประยุกต์ใช้งานกันแล้วในปัจจุบัน มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในการนำทาง สำหรับการเดินทาง สำหรับประเทศไทยก็มีการพัฒนา และส่งเสริมการใช้งานแล้ว สำหรับหน่วยงานที่มีการพัฒนาในประเทศไทยได้แก่ เนคเทค

ส่วนประกอบของ GPS แบ่งได้ 3 ส่วน

 1. ดาวเทียม (สำหรับส่งข้อมูลของตำแหน่งลงจากอวกาศ)
 2. สถานีควบคุมดาวเทียม
 3. เครื่องรับสัญญาณ

ประโยชน์ส่วนหนึ่งของการใช้งาน GPS

หลักๆ ก็คือสำหรับการค้นหาตำแหน่งที่เราอยู่หรือสิ่งที่เราต้องการตรวจสอบ เราสามารถหาประยุกต์ใช้งานได้แล้วแต่การนำไปใช้ ปัจจุบันที่เรานำไปใช้งานและมีประโยชน์มากๆ ก็คือ เช่นการตรวจสอบรถบรรทุกส่งของ ที่มีการขับไปตามเส้นทางไกล เพื่อให้ทราบว่ารถคันนี้มีปัญหา หรือสูญหายหรือไม่ หรืออาจนำไปใช้งานตอนเข้าไปสำรวจในป่า เพื่อป้องกันการหลงทาง เป็นต้น เราสามารถสรุปการประยุกต์การนำ GPS ไปใช้ ได้ดังนี้..

 • ระบบนำร่อง (Navigator System)
 • ระบบติดตามยานพาหนะ
 • สำรวจพื้นที่
 • การทำแผ่นที่
 • อุปกรณ์ที่นำมาใช้งาน GPS
 • PC Navigator
 • Pocket PC Navigator
 • Tracking?

5 รายการล่าสุดที่มีการแจ้งหาย/ถูกขโมย - สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมหรือแจ้งหาย/ถูกขโมยได้ที่ BlockSerial.com

Serial Number ประเภท ยี่ห้อ หาย/ถูกขโมย เมื่อวันที่
357504050832088/01   Mobile Phone   Samsung ถูกขโมย 12-Apr-14
QB05440901   Notebook/ Netbook   Lenovo / IBM หาย 10-Apr-14
352613/06/078311/9   Mobile Phone   Samsung หาย 07-Apr-14
CBRVKW1   Notebook/ Netbook   Dell ถูกขโมย 06-Apr-14
DBOKCT304597   Mobile Phone   Asus หาย 05-Apr-14