ถามหาความรับผิดชอบจากนิสสัน
ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบ Nissan หรือเราเอง?
ซื้อรถ Nissan March จากบริษัท สยามนิสสันพระนคร 2000 จำกัด ใช้งานไป 2 ปี (เลขไมล์ 31,301 กม) มีปัญหาบางครั้งรถสตาร์ทไม่ติดเนื่องจากแบตหมด (ทราบภายหลังว่าเพราะกล่อง ECU ทำงานไม่ปกติคือไม่มีการชาร์จไฟเข้าแบต) ส่งเข้าศูนย์ลาดพร้าว 105 ของบริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัดหลายครั้งก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรเสีย ทั้ง ๆ ที่รถก็มีปัญหามาตลอด พอหมดระยะประกัน (เลขไมล์ 37,907 กม.) คราวนี้หาสาเหตุได้ว่ามาจากกล่อง ECU ทำงานไม่ปกติ เฉพาะค่าอะไหล่ 35,000 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่)
ได้รับการยืนยันจากคุณสิยาวรรณ-ลูกค้าสัมพันธ์นิสสันว่าเป็นปัญหาที่อยู่นอกระยะประกัน นิสสันไม่รับผิดชอบ!

IP Address คืออะไร?


IP Address คือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุด มีเครื่องหมายจุดขั้นระหว่างชุด ตัวอย่าง IP Address 192.168.0.1 เป็นต้น

การสื่อสารและรับส่งข้อมูลในระบบ Internet สิ่งสำคัญคือที่อยู่ของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำ จึ่ง ได้มีการกำหนดหมายเลขประจำเครื่องที่เราเรียกว่า IP Address และเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและซ้ำกัน จึงได้มีการก่อตั้งองค์กรเพื่อ แจกจ่าย IP Address โดยเฉพาะ ชื่อองค์กรว่า InterNIC (International Network Information Center) อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา การแจกจ่ายนั้นทาง InterNIC จะแจกจ่ายเฉพาะ Network Address ให้แต่ละเครือข่าย ส่วนลูกข่ายของเครือง ทางเครือข่ายนั้นก็จะเป็น ผู้แจกจ่ายอีกทอดหนึ่ง ดังนั้นพอสรุปได้ว่า IP Address จะประกอบด้วยตัวเลข 2 ส่วน คือ

 1. Network Address
 2. Computer Address


การแบ่งขนาดของเครือข่าย

เราสามารถแบ่งขนาดของการแจกจ่าย Network Address ได้ 3 ขนาดคือ

 1. Class A nnn.ccc.ccc.ccc (nnn ชุดแรก ตัวเลขอยู่ระหว่าง 1-126)
  เครือข่าย Class A สามารถแจกจ่าย IP Address ได้มากที่สุดถึง 16 ล้านหมายเลข
 2. Class B nnn.nnn.ccc.ccc (nnn ชุดแรก ตัวเลขอยู่ระหว่าง 128-191)
  เครือข่าย Class A สามารถแจกจ่าย IP Address ได้มากเป็นอันดับสอง คือ 65,000 หมายเลข
 3. Class c nnn.nnn.nnn.ccc (nnn ชุดแรก ตัวเลขอยู่ระหว่าง 192-233)
  เครือข่าย Class A สามารถแจกจ่าย IP Address ได้น้อยที่สุด คือ 256 หมายเลข

* nnn หมายถึง Network Address ccc หมายถึง Computer Address

หมายเลขต้องห้าม สำหรับ IP Address

เนื่องจากเครือข่ายก็อาจจำเป็นต้องใช้ IP Address ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการจำกัดบางหมายเลขเพื่อใช้เป็นการภายใน ได้แก่

 • Class A ตั้งแต่ 10.xxx.xxx.xxx
 • Class B ตั้งแต่ 172.16.xxx.xxx ถึง 172.31.xxx.xxx
 • Class C ตั้งแต่ 192.168.0.xxx ถึง 192.168.255.xxx

สำหรับภายในองค์กร ก็มีหมายเลขต้องห้ามเช่นกัน

 1. 127.xxx.xxx.xxx หมายเลขนี้ใช้สื่อสารกับตัวเอง
 2. 0.0.0.0

 


สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

advertise with it-guides.com