Categories

ปรับแต่งเสียงด้วย Audacity ตอน 2

 

ทำความรู้จัก Audacity ก่อนเริ่มต้นใช้งาน

Contorl Tool Bar Audacity

ทำความรู้จัก Control Tool Bar หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยในการตัดต่อ ปรับแต่งเสียง รวมทั้งมีปุ่มที่ใช้ในการทดสอบไฟล์เสียงหลังการตัดต่ออีกด้วย สำหรับปุ่มหลักๆ ที่ใช้ในการปรับแต่งเสียงมีดังนี้

 • Selection Tools - ใช้สำหรับเลือกช่วงของ wave ที่ต้องการ เพียงแค่คลิกบริเวณ wave และลากคลุมไปทางซ้ายหรือขวาตามต้องการ
 • Envelope Tool - เวลาที่ต้องการลดระดับเสียง ให้ความดังลดลง หรือเพิ่มขึ้น เราสามารถคำสั่งนี้ได้
 • Draw Tool? - ใช้คู่กับ Zoom Tool เพื่อปรับแต่งความลึก
 • Zoom Tool - ย่อ ขยายในส่วนของ wave เพื่อให้ดูและแก้ไขได้สะดวก
 • Time Shift - สำหรับย้ายตำแหน่งของเสียง เช่น เรามีไฟล์เสียงด้านบนและล่าง แต่ต้องการให้ด้านล่างเลื่อนถัดไปก่อน เป็นต้น
 • Multi Tool - รวมคำสั่งทุกอย่างอยู่ในตัวเดียวกัน ขึ้นกับเราว่าจะเลือกในส่วนไหน

เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจปุ่มต่างๆ ข้างต้น ทั้งนี้เพิ่อให้สามารถแก้ไขปรับแต่งไฟล์เสียงได้สะดวก ซึ่งคำสั่งที่มักใช้เป็นประจำคือ Selection Tools และคำสั่ง Envelope

วิธีใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม Audacity

 1. คลิกเมนู File
 2. เลือกคำสั่ง Open
 3. เลือกไฟล์ Aiff, MP3, Wav หรือ OGG สมมติตัวอย่างนี้เปิดไฟล์ Wave ไฟล์
 4. ลองเลือกคำสั่ง Zoom Tool แล้วเลื่อนเม้าส์ไปวางที่ตำแหน่งของ wave (รูปคลื่นเสียง)
 5. คลิกดู wave จะขยาย และถ้าต้องย่อ ให้คลิกด้านขวาของเม้าส์ (ทดสอบดูครับ)
 6. ถ้าต้องการบันทึกเป็นไฟล์อีกรูปแบบหนึ่ง เช่น MP3 เป็นต้น
 7. คลิกเมนู File
 8. เลือก Export as MP3 เป็นต้น

ทดสอบคำสั่ง Selection Tools

 1. คลิกเเครื่องมือ Selection Tools
 2. คลิกบริเวณ wave และลากไปทางซ้ายหรือขวา (เลือกช่วงของเสียง)
 3. ลองคลิกปุ่ม Play จะสังเกตเห็นว่า โปรแกรมจะเล่นเสียงเฉพาะที่เลือกเล่น เท่านั้น??

ทิปสำคัญ ทำไมบางครั้งโปรแกรมไม่สามารถใช้งานบางคำสั่งได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหต เรามีการสั่งของเล่นไฟล์เสียงอยู่ และยังไม่ได้สั่ง stop (รูปสี่เหลี่ยมในส่วนของการเล่นไฟล์เสียง)

 


5 รายการล่าสุดที่มีการแจ้งหาย/ถูกขโมย - สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมหรือแจ้งหาย/ถูกขโมยได้ที่ BlockSerial.com

Serial Number ประเภท ยี่ห้อ หาย/ถูกขโมย เมื่อวันที่
  359906050959852   Mobile Phone   Samsung หาย 27-Jun-14
  357777052131622   Mobile Phone   Samsung ถูกขโมย 26-Jun-14
  DNVHT0T8DTD2   Mobile Phone   Apple / iPhone ถูกขโมย 26-Jun-14
  357446048650661   Mobile Phone   i-mobile ถูกขโมย 25-Jun-14
  C02HG67JDV7L   Notebook/ Netbook   Apple / Mc ถูกขโมย 22-Jun-14