Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

HP Slate Computer

รู้จัก iPad แล้ว ต้อง
ทำความรู้จัก HP Slate


ถ้าคุณรู้จัก Apple iPad แล้วว่า สามารถทำอะไรได้บ้าง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว iPad ก็ไม่แตกต่างกับ iPad Touch เพียงแต่ขยายความสามารถให้มีขนาดใหญ่ และสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และอ่านหนังสือประเภทอีบุ๊คได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ส่วน HP Slate ก็ไม่แตกต่างกับ Apple iPad ยกเว้น HP Slate ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 แต่ะที่น่าสนใจก็คือรองรับการใช้งาน Flash Animation ด้วย

?

HP Slate vs Apple iPad


ถูกใจ หรือสนใจอย่างหนึ่ง ก็เมลมาบอกต่อกันได้น่ะครับ