Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

Web Conference ดีอย่างไร

DimDim Logoไม่ต้องเดินทาง ไม่เสียเวลา ! สำหรับองค์กรธุรกิจใหญ่ๆ จะเห็นได้ชัดว่ามีประโยชน์อย่างมาก สำหรับการทำ web conference หรือประชุมทางไกล แต่เดิมต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมาก สำหรับการประชุมทางไกลแต่ละครั้ง แต่ปัจจุบัน เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตก้าวล้ำไปมาก ทำให้การประชุมออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เป็นเรื่องง่าย เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ เท่านั้น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากเลยทีเดียว..

?

Dimdim ผู้ให้บริการฟรีประชุมออนไลน์

อีกหนึ่งเว็บไซต์ดีๆ ที่ให้ฟรีบริการประชุมออนไลน์ เพียงแค่สมัครใช้บริการ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) จากนั้น ก็สามารถสร้างหัวข้อการประชุมได้ทันที นอกจากนี้ Dimdim ยังได้เตรียมเครื่องมือในการใช้ระหว่างการประชุม ไม่ว่าจะเป็น การรองรับการใชงาน PowerPoint, PDF files, เครื่องมือในการเขียนข้อความ วาดภาพ นอกจากนี้ยังสามารถรองรับการใช้งานไมโครโฟน และวีดีโอ ด้วย

ภาพรวมขั้นตอนการใช้บริการ Dimdim Web Conference

Dimdim Login page

 1. สมัครสมาชิกใช้บริการ (ฟรี) www.dimdim.com
 2. Log in เข้าระบบผ่านทางหน้าเว็บ
 3. สร้างหัวข้อเว็บ Conference วัน เวลา ประชุม
 4. ส่งอีเมล์อัตโนมัติเพื่อเชิญประชุม ผ่านทางหน้าเว็บได้ทันที
 5. รอเวลาประชุม

ทิปการใช้งาน Dimdim Web Conference?

Dimdim Free Web Conferrence

 • การสร้างหัวข้อการประชุม เราจะถือว่าเป็น "Host Meeting"
 • ผู้เข้ามาร่วมประชม จะเลือกหัวข้อ "Join Meeting"
 • ทุกครั้งที่สร้าง Host Meeting จะมี Widget เพื่อโปรโมทไปยังเว็บ Facebook, Myspace, Twitter และอื่นๆ?ได้อีกด้วย
 • ระบบสามารถตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วมประชุมอัตโนมัติว่ารองรับการทำงานหรือไม่
 • จำกัดการประชุมต่อครั้งไม่เกิน 20 คน
 • ฟรีตลอดการใช้งาน

เหมาะมากสำหรับองค์กรธุรกิจทุกๆ ขนาดที่ต้องการประชุมออนไลน์ หรือสำหรับโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ที่ต้องการสอนออนไลน์ ก็น่าจะพอประยุกต์ไปใช้งานได้เช่นกัน เรียกว่า ไม่ต้องออกจากบ้านกันเลย (ยิ่งไข้หวัดใหญ่ H1N1 กำลังระบาดหนักตอนนี้ ยิ่งดีมากๆเลย)

?