Outlook Express
โปรแกรมรับ-ส่ง mail ที่มาพร้อมกับ Windows


แก้ปัญหาส่งออก mail ไม่ได้ใน Outlook Express

การรับส่งเมล์ผ่านทางโปรแกรม Outlook Express, Microsoft Outlook หรือ Eudora ในกรณีรับเมล์จะไม่มีปัญหา เพราะสามารถรับได้ตลอดไม่ว่าเราจะใช้ internet connection ของใคร แต่สำหรับการส่งออกนั้น บางครั้งก็สามารถใช้ SMTP Mail (mail ในการส่งออก) จากระบบเมล์ของเราได้ แต่บางครั้งก็ไม่ได้ ดังนั้นถ้าไม่ได้ เรามีวิธีแก้ไขให้ก็คือ การปรับเปลี่ยน SMTP ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของเรา

รายละเอียด SMTP ของประเทศไทย

ISP ผู้ให้บริการ SMTP Server
A-Net mail.a-net.net.th
Asia Access bkk1.asiaaccess.net.th
Asianet classic.asianet.co.th
Click TA mail.clickta.com
CS Internet mail.cscoms.com
Data Line Thai mail.linethai.co.th
Fareast Internet mail.fareast.net.th
Idea Net mail.idn.co.th
Infonews smtp.infonews.co.th
Internet Thailand mozart.inet.co.th
Ji-Net net1.ji-net.com
KSC mail.ksc.net.th
Loxinfo mail.loxinfo.co.th
Samart smtp.samart.co.th
Siam-it Online mail.networkthailand.com
TOT tot.pacific.net.th
smtp.pacific.net.th
smtp5.totonline.net
203.151.141.222
TT&T relay2.cat.net.th
World Net mail.wnet.net.th


ตัวอย่างการเข้าไปแก้ไข SMTP Server ของโปรแกรม Outlook Express
  1. คลิกเมนู Tools
  2. คลิกเลือก Account
  3. คลิกเลือก E-Mail account
  4. คลิก Properties
  5. คลิกแท็ป Servers
  6. จะเห็นหัวข้อ Outgoing mail (SMTP) ให้แก้ไปตาม ISP ที่เราใช้บริการอยู่

Copyright ® 2000-2006 IT-Guides.Com all right reserve
Always Online