Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

ลบบัญชีการใช้งาน Twitter


สำหรับใครที่ต้องการยกเลิกการใช้ Twitter ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เช่น มีหลายบัญชี ไม่ต้องการใช้งานแล้วจริงๆ เป็นต้น เราสามารถลบบัญชีการใช้งาน Twitter ของเราเองได้ง่ายๆ เพียงทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้??

เรายังสามารถกู้บัญชีการใช้ Twitter กลับคืนมาได้ แต่ต้องกู้ภายใน 6 เดือน เท่านั้น? ส่วนวิธีการก็เพียง Sign in เข้า Twitter ด้วย User name และ Password เดิม เท่านั้น

วิธีลบบัญชีของ Twitter


Delete my account Twitter

  1. Sign in เข้า www.twitter.com
  2. คลิกเมนู Settings ด้านบน
  3. ให้เลื่อนหน้าจอมาด้านล่าง จะพบข้อความ "Delete my account"
  4. จะมีหน้าต่างแสดงให้เรายืนยัน
  5. คลิกปุ่ม "Okay, fine, delete my account"