Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 8714
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 49328
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 44090
ส่วนประกอบของ Mainboard 62695
ทำความรู้จัก BIOS 14731
ทำความรู้จัก Computer Ports 8755
การใช้งาน Keyboard 82247
การใช้งาน Mouse 17069
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 45987
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 113654
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 25673
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 82704
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 11879
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 7050
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 42468
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 9995
Pin to Start menu คืออะไร 16526
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 15957
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 11370
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 46124
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 16316
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 29547
ทำความรู้จักกับ SCSI 11472
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 10096
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 17050