Categories

             

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 10223
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 54716
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 46225
ส่วนประกอบของ Mainboard 65113
ทำความรู้จัก BIOS 16103
ทำความรู้จัก Computer Ports 9836
การใช้งาน Keyboard 84847
การใช้งาน Mouse 18563
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 48110
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 119279
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 33237
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 93098
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 14698
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 8494
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 43699
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 12387
Pin to Start menu คืออะไร 18021
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 17664
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 13111
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 52182
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 18443
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 34282
ทำความรู้จักกับ SCSI 13496
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 11268
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 18611