Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 8368
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 48198
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 43651
ส่วนประกอบของ Mainboard 61986
ทำความรู้จัก BIOS 14456
ทำความรู้จัก Computer Ports 8561
การใช้งาน Keyboard 81648
การใช้งาน Mouse 16727
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 45690
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 112394
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 23993
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 80332
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 11319
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 6750
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 42257
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 9500
Pin to Start menu คืออะไร 16275
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 15646
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 10983
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 44742
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 15806
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 28518
ทำความรู้จักกับ SCSI 11085
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 9905
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 16779