Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 8830
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 49854
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 44247
ส่วนประกอบของ Mainboard 62868
ทำความรู้จัก BIOS 14832
ทำความรู้จัก Computer Ports 8827
การใช้งาน Keyboard 82422
การใช้งาน Mouse 17207
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 46114
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 113997
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 26251
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 83527
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 12092
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 7187
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 42557
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 10211
Pin to Start menu คืออะไร 16629
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 16080
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 11524
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 46654
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 16505
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 29906
ทำความรู้จักกับ SCSI 11623
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 10183
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 17159