Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 9077
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 50585
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 44565
ส่วนประกอบของ Mainboard 63161
ทำความรู้จัก BIOS 15047
ทำความรู้จัก Computer Ports 8978
การใช้งาน Keyboard 82798
การใช้งาน Mouse 17432
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 46384
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 114798
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 27352
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 85058
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 12525
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 7442
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 42752
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 10555
Pin to Start menu คืออะไร 16851
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 16349
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 11825
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 47651
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 16843
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 30557
ทำความรู้จักกับ SCSI 11900
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 10357
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 17414