Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 9419
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 51613
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 45099
ส่วนประกอบของ Mainboard 63642
ทำความรู้จัก BIOS 15375
ทำความรู้จัก Computer Ports 9220
การใช้งาน Keyboard 83287
การใช้งาน Mouse 17750
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 46709
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 116106
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 29037
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 87421
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 13173
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 7766
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 43023
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 11059
Pin to Start menu คืออะไร 17174
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 16703
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 12225
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 49074
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 17310
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 31462
ทำความรู้จักกับ SCSI 12368
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 10609
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 17753