Categories

             

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 9693
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 52339
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 45447
ส่วนประกอบของ Mainboard 63984
ทำความรู้จัก BIOS 15608
ทำความรู้จัก Computer Ports 9416
การใช้งาน Keyboard 83682
การใช้งาน Mouse 17969
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 47139
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 117179
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 30528
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 89516
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 13698
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 8010
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 43262
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 11529
Pin to Start menu คืออะไร 17438
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 17006
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 12530
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 50347
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 17677
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 32439
ทำความรู้จักกับ SCSI 12756
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 10816
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 18041