Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 8701
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 49292
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 44078
ส่วนประกอบของ Mainboard 62671
ทำความรู้จัก BIOS 14721
ทำความรู้จัก Computer Ports 8751
การใช้งาน Keyboard 82224
การใช้งาน Mouse 17060
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 45971
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 113619
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 25627
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 82631
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 11855
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 7038
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 42459
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 9981
Pin to Start menu คืออะไร 16514
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 15947
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 11353
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 46084
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 16294
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 29510
ทำความรู้จักกับ SCSI 11461
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 10087
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 17039