Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 9519
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 51796
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 45209
ส่วนประกอบของ Mainboard 63745
ทำความรู้จัก BIOS 15463
ทำความรู้จัก Computer Ports 9292
การใช้งาน Keyboard 83433
การใช้งาน Mouse 17828
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 46804
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 116480
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 29567
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 88114
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 13380
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 7853
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 43108
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 11237
Pin to Start menu คืออะไร 17261
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 16813
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 12333
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 49583
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 17446
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 31792
ทำความรู้จักกับ SCSI 12491
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 10687
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 17854