Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 8587
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 48792
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 43944
ส่วนประกอบของ Mainboard 62406
ทำความรู้จัก BIOS 14618
ทำความรู้จัก Computer Ports 8697
การใช้งาน Keyboard 82046
การใช้งาน Mouse 16929
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 45866
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 113241
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 25184
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 81882
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 11678
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 6951
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 42396
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 9802
Pin to Start menu คืออะไร 16435
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 15850
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 11224
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 45720
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 16141
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 29216
ทำความรู้จักกับ SCSI 11343
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 10024
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 16953