Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 8733
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 49401
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 44114
ส่วนประกอบของ Mainboard 62715
ทำความรู้จัก BIOS 14748
ทำความรู้จัก Computer Ports 8765
การใช้งาน Keyboard 82272
การใช้งาน Mouse 17093
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 46007
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 113707
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 25738
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 82791
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 11906
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 7065
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 42485
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 10024
Pin to Start menu คืออะไร 16540
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 15972
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 11393
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 46174
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 16346
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 29591
ทำความรู้จักกับ SCSI 11485
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 10100
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 17062