Categories

             

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 10028
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 53988
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 45963
ส่วนประกอบของ Mainboard 64775
ทำความรู้จัก BIOS 15917
ทำความรู้จัก Computer Ports 9676
การใช้งาน Keyboard 84469
การใช้งาน Mouse 18347
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 47816
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 118574
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 32238
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 91928
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 14341
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 8323
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 43551
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 12082
Pin to Start menu คืออะไร 17804
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 17398
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 12913
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 51565
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 18183
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 33647
ทำความรู้จักกับ SCSI 13240
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 11097
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 18419