Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 8421
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 48372
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 43756
ส่วนประกอบของ Mainboard 62130
ทำความรู้จัก BIOS 14503
ทำความรู้จัก Computer Ports 8593
การใช้งาน Keyboard 81790
การใช้งาน Mouse 16796
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 45728
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 112680
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 24349
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 80770
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 11407
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 6800
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 42289
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 9567
Pin to Start menu คืออะไร 16330
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 15696
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 11039
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 45041
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 15915
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 28714
ทำความรู้จักกับ SCSI 11164
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 9930
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 16822