Categories

             

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 10427
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 55410
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 46515
ส่วนประกอบของ Mainboard 65481
ทำความรู้จัก BIOS 16283
ทำความรู้จัก Computer Ports 10005
การใช้งาน Keyboard 85269
การใช้งาน Mouse 18760
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 48531
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 120202
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 34264
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 94405
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 15088
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 8666
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 43859
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 12739
Pin to Start menu คืออะไร 18282
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 17916
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 13327
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 52904
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 18730
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 34945
ทำความรู้จักกับ SCSI 13830
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 11449
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 18872