Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 9249
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 51167
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 44855
ส่วนประกอบของ Mainboard 63414
ทำความรู้จัก BIOS 15211
ทำความรู้จัก Computer Ports 9087
การใช้งาน Keyboard 83061
การใช้งาน Mouse 17613
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 46553
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 115520
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 28208
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 86280
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 12859
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 7606
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 42872
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 10805
Pin to Start menu คืออะไร 17016
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 16524
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 12013
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 48335
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 17089
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 30990
ทำความรู้จักกับ SCSI 12171
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 10481
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 17579