Computer Tips

Freeware Download

เราสรรหาโปรแกรมดีๆ มาเพื่อทุกๆ คน โดยเน้นโปรแกรมที่เป็น Freeware เท่านั้น เนื่องจากสามารถนำไปใช้งานได้ฟรี ถูกต้องตามกฏหมาย ไม่มีเวลากำหนด แถมยังถือว่าเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้เราตัวเราเองและองค์กรที่คุณทำงานอยู่ด้วย


Freeware ต่างกับ Shareware อย่างไร

โปรแกรม Freeware เป็นโปรแกรมที่ผู้พัฒนาอนุญาตให้ใช้งานได้ฟรี ไม่จำกัดอายุการใช้งาน แต่อาจมีบางโปรแกรมบ้างที่จำกัดความสามารถบางส่วนไว้ ส่วน Shareware ส่วนใหญ่จะไม่จำกัดความสามารถของโปรแกรม แต่จะจำกัดเวลาในการใช้งานเช่น 10 วัน 15 วัน 30 วัน หรือ 3 เดือน 6 เดือน เป็นต้น

EaseUS ฟรีโปรแกรมกู้ไฟล์สาเหตุของไฟล์ที่หายไป คือ 1. คุณลบเอง ไม่ว่าจะเผลอ หรือตั้งใจก็ตาม 2. ไฟล์ติดไวรัส ถูกลบด้วยตัวไวรัสเอง หรือโปรแกรมฆ่าไวรัส 3. พื้นที่ หรือ โครงสร้างการจัดเก็บเสียหาย (partition) ซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ขอนำเสนอโปรแกรมกู้ไฟล์ EaseUS ที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย ใช้ได้ทั้งบน Windows, Mac และ Android ที่สำคัญคือ ฟรี! มีคำแนะนำและดาวน์โหลดได้ที่นี่

Read more...

โปรแกรมบริหารสถานีบริการน้ำมัน CT_OILit-guides ได้รับลิขสิทธิ์ให้สามารถนำ CT_OIL โปรแกรมที่ถูกออกแบบและจัดทำขึ้นมาเพื่อสถานีบริการน้ำมันโดยเฉพาะเคยได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 ในช่วงปี พ.ศ. 2540มาปรับปรุงเป็น free software ให้ท่าน download และนำไปใช้งานได้ฟรี อย่างเต็มรูปแบบ (Full Version) พร้อมคำแนะนำในการติดตั้ง และคู่มือใช้งานตามรายละเอียดข้างล่างนี้;

Read more...

สินค้า

          เป็นการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าที่จำหน่ายทุกชนิด  โดยเริ่มจากการบันทึกรับสินค้าเบิกโอน และจำหน่าย ท่านสามารถที่จะกำหนดแผนกขาย และแผนกจัดเก็บสินค้าได้ตามความต้องการ

การเริ่มต้นใช้งาน

          1. บันทึกการแบ่งประเภทสินค้า ที่หัวข้อ กำหนด ประเภท

          2. บันทึกการแบ่งแผนกขายสินค้า ที่หัวข้อ กำหนด แผนก

          3. บันทึกรายละเอียดของผู้ค้าส่งสินค้าให้กับท่าน ที่หัวข้อ กำหนด ผู้ค้าส่ง

          4. บันทึกรายละเอียดสินค้า ที่หัวข้อ กำหนด รหัสสินค้าโดยในครั้งแรกนี้ ให้นับจำนวนสินค้าที่มีอยู่ร่วมกัน   แล้วนำยอดรวมของแต่ละสินค้าที่ได้ไปป้อนไว้ในช่อง คงเหลือ

          5. บันทึกการแบ่งสต๊อคสินค้าโดยการเบิก ที่หัวข้อ บันทึก การเบิกจากสต๊อคเพื่อให้ทุกแผนกมีจำนวนสินค้าคงเหลือตรงตามความเป็นจริงที่นับได้

                   ตัวอย่าง  :  มีน้ำมันเครื่องขนาด 1 ลิตร อยู่ที่สต๊อคกลาง 100, โชว์รูม 20 และหน้าลานอีก 8 กระป๋อง

                   วิธีทำ     :  1. บันทึกจำนวนสินค้าที่นับรวมได้ คือ 128 (100+20+8) ไว้ในช่อง คงเหลือ

                             :  2. บันทึกการเบิกสินค้าชนิดเดียวกันนี้ ให้โชว์รูม 20 และหน้าลาน 8 กระป๋อง

                             :  3. ขณะนี้จะมีสินค้าเหลืออยู่ที่สต๊อคกลาง 100, โชว์รูม 20 และหน้าลาน 8 กระป๋องตามที่นับได้

 

การใช้งานประจำวัน

          1. กรณีที่มีการรับสินค้าที่สั่งซื้อเข้ามา ให้ทำรายการในหัวข้อ บันทึก การรับสินค้า

          2. กรณีที่มีการเบิกสินค้าจากสต๊อคกลาง ไปแผนกต่างๆ ให้ทำกรายการในหัวข้อ บันทึก การเบิกจากสต๊อค

          3. กรณีที่มีการโอนสินค้าจากแผนกหนึ่ง ไปอีกแผนกหนึ่ง ให้ทำรายการในหัวข้อ บันทึก การโอนจากแผนก

          4. นำใบสรุปผลการจำหน่ายสินค้าของแต่ละแผนก ในแต่ละรอบมาบันทึกในหัวข้อ บันทึก การจำหน่าย

          5. กรณีที่ท่านตั้งจำนวนสินค้าต่ำสุด และสูงสุดที่หัวข้อ กำหนด รหัสสินค้า  ท่านสามารถจะตรวจสอบรายการสินค้าที่ขาดสต๊อคได้  โดยหัวข้อ สินค้าที่ต้องสั่งซื้อท่านจะทราบได้ว่าควรสั่งซื้อสินค้าแต่ละรายการเป็นจำนวนเท่าไร

 

รายละเอียดการใช้โปรแกรม

1. บันทึก การรับสินค้า                   : ใช้ในการบันทึกการรับสินค้าจากการสั่งซื้อ

          -. ป้อนหมายเลขใบส่งสินค้าลงในช่อง เอกสารหรือ  กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือก เพื่อเลือกใบส่งสินค้าเก่ามาทำการแก้ไข/ตรวจสอบ ได้

                   การใช้ปุ่มพิเศษ         : ESC  จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก                              

 

          -. ป้อนวันที่ที่ส่งสินค้าตามที่ระบุในเอกสารในช่อง วันที่

          -. ป้อนวันที่ถึงกำหนดชำระเงิน

          -. ป้อนรหัสผู้ค้าส่งในช่อง ซื้อจากกดปุ่ม Enter ผ่านเพื่อเข้าสู่ ระบบตัวเลือกได้

          -. ถ้าต้องการให้รายงาน ภาษีซื้อสินค้าแสดงหมายเลขที่จัดเรียงใหม่ ให้ป้อนหมายเลขที่ต้องการในช่อง อันดับที่

                   การใช้ปุ่มพิเศษ         : ESC  จอภาพจะกลับไปให้ป้อนหมายเลขใบส่งสินค้าใหม่

 

          -. จอภาพนี้จะให้ท่านบันทึกรายการสินค้าตามใบส่งสินค้า โดยแถบสว่างจะอยู่ที่ช่อง รหัส   ท่านสามารถใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนไปมายังช่องต่างๆ ได้ เมื่อแถบสว่างมาอยู่ตรงช่อง รหัสให้ท่านกดปุ่ม Enter หนึ่งครั้ง จะเกิดเครื่องหมายก้ามปู้ “[ ]” ที่แถบสว่าง หมายความว่า ท่านสามารถป้อนข้อมูลได้แล้ว   ในช่องรหัสนี้ ท่านจะกดปุ่ม Enter ผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าสู่ ระบบตัวเลือกได้  เมื่อท่านป้อนรหัสสินค้า จอภาพจะแสดงชื่อสินค้าในช่อง สินค้า

          -. ป้อนจำนวนสินค้าที่ได้รับ มีหน่วยเป็น กล่อง/ลัง/ห่อ ของสินค้าที่ได้รับลงในช่องกล่อง

          -. กรณีได้รับสินค้าแถมมากับการสั่งซื้อ ให้ป้อนจำนวนสินค้าแถม มีหน่วยเป็น ชิ้น/อัน/กระป๋อง ลงในช่อง แถม   ซึ่งโปรแกรมจะนำจำนวนสินค้าที่แถมรวมเข้าสต๊อคกลางด้วย ทำให้ราคาต้นทุนต่อหน่วยถูกลง

         -. ป้อนราคาสินค้าก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่มลงในช่อง ราคา:กล่องจากนั้นแถบสว่างจะกลับมาที่ช่อง รหัสและเครื่องหมายก้ามปู “[ ]” จะหายไป

          -. ในขณะที่แถบสว่างอยู่ที่ช่อง รหัสนี้  ท่านสามารถที่จะใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนลงมาหนึ่งครั้งเพื่อทำรายการต่อไปได้

          -. ให้สังเกตุว่า ถ้าแถบสว่างไม่มีเครื่องหมายก้ามปู “[ ]” ท่านจะใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนไปมาระหว่างช่องต่างๆ ได้   แต่ป้อนข้อมูลไม่ได้  ซึ่งถ้าท่านต้องการป้อนข้อมูล ท่านจะต้องกดปุ่ม Enter เพื่อให้มีเครื่องหมายก้ามปู “[ ]” ก่อน และการใช้ปุ่มลูกศรจะเป็นเลื่อนไปมาภายในช่องของแถบสว่างเท่านั้น   ดังนั้น  ถ้าท่านต้องการจะแก้ไขข้อมูลที่ป้อนไปแล้ว  ให้ท่านสังเกตุดูก่อนว่า ในขณะนั้นมีเครื่องหมายก้ามปู “[ ]” อยู่หรือเปล่า  ถ้ามี ให้ท่านกดปุ่ม ESC หนึ่งครั้ง เพื่อให้เครื่องหมายก้ามปู “[ ]” หายไป  แล้วจึงใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนไปยังช่องที่ต้องการแก้ไข  กดปุ่ม Enter อีกครั้งเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ท่านต้องการ

          -. เมื่อป้อนทุกรายการจนครบแล้ว ให้กดปุ่ม F10 เพื่อทำขั้นตอนต่อไปก่อนทำการบันทึกข้อมูล

         การใช้ปุ่มพิเศษ         : ESC  จอภาพจะกลับไปให้ป้อนหมายเลขใบส่งสินค้าใหม่

                                      : F8    จอภาพจะลบรายการทั้งบรรทัดที่แถบสว่างอยู่

                                      : F10  จอภาพจะถูกบันทึกชั่วคราว และให้ท่านบันทึกส่วนลด

 

          -. จอภาพจะให้ท่านบันทึกส่วนลด กรณีที่ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ ท่านเพียงป้อนจำนวนเปอร์เซ็นต์ลงในช่อง “[    0]’%”  โปรแกรมจะคำนวนจำนวนเงินที่เป็นส่วนลดให้   แต่ถ้าส่วนลดเป็นจำนวนเงิน ให้ท่านกดปุ่ม Enter ผ่านเพื่อไปป้อนจำนวนเงินในช่อง “[             .00]”   โปรแกรมจะคำนวนจำนวนเงินที่เป็นส่วนลดให้ พร้อมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่ท่านได้กำหนดในการ กำหนด รหัสสินค้าและจำนวนเงินสุทธิที่บรรทัดสุดท้าย

          -. กรณีที่ป้อนส่วนลดเป็นจำนวนเงิน  ในช่อง “[    0]’%”จะต้องเป็นศูนย์เสมอ

          -. กดปุ่ม Enter เพื่อทำการบันทึกข้อมูล เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการรับสินค้า 

         การใช้ปุ่มพิเศษ         : ESC  จอภาพจะกลับไปให้ป้อนหมายเลขใบส่งสินค้าใหม่

                                      : Enter  บันทึกข้อมูล และจอภาพจะกลับไปให้ป้อนหมายเลขใบส่งสินค้าใหม่ 

 

 

2. บันทึก การเบิกจากสต๊อค                   : ใช้ในการบันทึกการเบิกสินค้าจากสต๊อคกลาง ไปยังแผนกต่างๆ

          -. จอภาพจะแสดงวันที่ปัจจุบันของเครื่องที่ช่อง "วันที่" และรอบ 1 ที่ช่อง "รอบ"  ถ้าวันที่หรือรอบตรงกับที่ท่านต้องการ ให้กดปุ่ม Enter ผ่านแต่ถ้าไม่ใช่ ให้ท่านป้อนวันที่หรือรอบที่ต้องการทับลงไปได้

          -. การป้อนรอบของการเบิกที่ช่อง "รอบ"  ให้ป้อนด้วยหมายเลข  เช่น รอบ 1,2,3   ทั้งนี้ถ้ารอบที่ท่านป้อนอยู่นอกเหนือจากที่กำหนดในเรื่อง "ควบคุมโปรแกรม" แถบสว่างจะค้างอยู่ที่ช่อง "รอบ" จนกว่าท่านจะป้อนรอบที่ถูกต้อง

          -. ป้อนรหัสของแผนกที่ต้องการเบิก ท่านสามารถกดปุ่ม Enter ผ่านเพื่อเข้าสู่ "ระบบตัวเลือก" ได้   จอภาพจะแสดงชื่อ

             แผนกให้ท่าน    กรณีที่ท่านป้อน วันที่, รอบ และแผนก ตรงกับที่เคยบันทึกมาก่อนแล้ว โปรแกรมจะนำรายการที่ถูก

             บันทึกไว้มาแสดงที่จอภาพ ท่านสามารถที่จะทำการแก้ไข/เพิ่มเติม ได้

                                      การใช้ปุ่มพิเศษ         : ESC  จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก                              

 

      

          -. จอภาพจะปรากฎแถบสว่างที่ช่อง "รหัส" ให้ท่านป้อนรหัสสินค้าที่ต้องการเบิก   ท่านสามารถกดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่

             "ระบบตัวเลือก" ได้

          -. ป้อนจำนวนหน่วยที่เบิกลงในช่อง "หน่วย"  โดยนับเป็น ชิ้น/อัน/กระป๋อง  ไม่เหมือนกับการ "บันทึก การรับสินค้า" ที่

             มีหน่วยนับเป็น กล่อง/ลัง/ห่อ  จากนั้น แถบสว่างจะกลับมาที่ช่อง "รหัส"

          -. ในขณะที่แถบสว่างอยู่ที่ช่อง "รหัส" นี้ท่านสามารถที่จะใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนลงมาหนึ่งครั้งเพื่อทำรายการต่อไปได้

          -. ลักษณะการป้อนข้อมูลจะเหมือนกับการ "บันทึก การรับสินค้า"

          - เมื่อป้อนทุกรายการเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม F10 เพื่อทำการบันทึกข้อมูล

         การใช้ปุ่มพิเศษ         : ESC  จอภาพจะกลับไปให้ป้อนวันที่, รอบ และแผนก

                                      : F8    จอภาพจะลบรายการทั้งบรรทัดที่แถบสว่างอยู่

                                      : F10  บันทึกข้อมูล และจอภาพจะกลับไปให้ป้อนวันที่, รอบ และแผนก   

 

3. บันทึก การโอนจากแผนก                  : ใช้ในการบันทึกการเบิกสินค้าจากสต๊อคกลาง ไปยังแผนกต่างๆ

          -. จอภาพจะแสดงวันที่ปัจจุบันของเครื่องที่ช่อง "วันที่" และรอบ 1 ที่ช่อง "รอบ"  ถ้าวันที่หรือรอบตรงกับที่ท่านต้องการ ให้กดปุ่ม Enter ผ่านแต่ถ้าไม่ใช่ ให้ท่านป้อนวันที่หรือรอบที่ต้องการทับลงไปได้

          -. การป้อนรอบของการเบิกที่ช่อง "รอบ"  ให้ป้อนด้วยหมายเลข  เช่น รอบ 1,2,3   ทั้งนี้ถ้ารอบที่ท่านป้อนอยู่นอกเหนือจากที่กำหนดในเรื่อง "ควบคุมโปรแกรม" แถบสว่างจะค้างอยู่ที่ช่อง "รอบ" จนกว่าท่านจะป้อนรอบที่ถูกต้อง

          -. ป้อนรหัสของแผนกที่จะโอนสินค้าและแผนกที่รับโอนสินค้า  กดปุ่ม Enter ผ่านเพื่อเข้าสู่ "ระบบตัวเลือก" ได้ จอภาพจะแสดงชื่อแผนกให้ท่าน     กรณีที่ท่านป้อน วันที่, รอบ, แผนกที่โอน และแผนกที่รับโอนตรงกับที่เคยบันทึกมาก่อน โปรแกรมจะนำรายการที่ถูกบันทึกไว้มาแสดงที่จอภาพ ท่านสามารถที่จะทำการแก้ไข/เพิ่มเติม ได้

                                      การใช้ปุ่มพิเศษ         : ESC  จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก                              

 

          -. จอภาพจะปรากฎแถบสว่างที่ช่อง "รหัส" ให้ท่านป้อนรหัสสินค้าที่ต้องการโอน   ท่านสามารถกดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่

             "ระบบตัวเลือก" ได้

          -. ป้อนจำนวนหน่วยที่โอนลงในช่อง "หน่วย" โดยนับเป็น ชิ้น/อัน/กระป๋อง

          -. ในขณะที่แถบสว่างอยู่ที่ช่อง "รหัส" นี้ท่านสามารถที่จะใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนลงมาหนึ่งครั้งเพื่อทำรายการต่อไปได้

          - เมื่อป้อนทุกรายการเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม F10 เพื่อทำการบันทึกข้อมูล

         การใช้ปุ่มพิเศษ         : ESC  จอภาพจะกลับไปให้ป้อนวันที่, รอบ และแผนก

                                      : F8    จอภาพจะลบรายการทั้งบรรทัดที่แถบสว่างอยู่

                                      : F10  บันทึกข้อมูล และจอภาพจะกลับไปให้ป้อนวันที่, รอบ และแผนก   

  

4. บันทึก การจำหน่าย                   : ใช้ในการบันทึกการจำหน่ายสินค้า ของแต่ละแผนก แต่ละรอบ

          -. จอภาพจะแสดงวันที่ปัจจุบันของเครื่องที่ช่อง "วันที่"  และรอบ 1 ที่ช่อง "รอบ"     ถ้าวันที่หรือรอบ ตรงกับที่ท่านต้องการให้กดปุ่ม Enter ผ่านแต่ถ้าไม่ใช่ ให้ท่านป้อนวันที่หรือรอบที่ต้องการทับลงไปได้

          -. การป้อนรอบของการจำหน่ายที่ช่อง "รอบ"  ให้ป้อนด้วยหมายเลข  เช่น รอบ 1,2,3    ทั้งนี้ถ้ารอบที่ท่านป้อนอยู่นอกเหนือจากที่กำหนดในเรื่อง "ควบคุมโปรแกรม" แถบสว่างจะค้างอยู่ที่ช่อง "รอบ" จนกว่าท่านจะป้อนรอบที่ถูกต้อง

          -. ป้อนรหัสของแผนกที่จำหน่ายสินค้า  กดปุ่ม Enter ผ่านเพื่อเข้าสู่ "ระบบตัวเลือก" ได้   จอภาพจะแสดงชื่อแผนกให้ท่าน กรณีที่ท่านป้อน วันที่, รอบ และแผนก ตรงกับที่เคยบันทึกมาก่อนแล้ว โปรแกรมจะนำรายการที่ถูกบันทึกไว้มาแสดงที่จอภาพ ท่านสามารถที่จะทำการแก้ไข/เพิ่มเติม ได้

                                      การใช้ปุ่มพิเศษ         : ESC  จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก                              

 

          -. จอภาพจะปรากฎแถบสว่างที่ช่อง "รหัส" ให้ท่านป้อนรหัสสินค้าที่จำหน่าย  ท่านสามารถกดปุ่ม Enter ผ่านเพื่อเข้าสู่ "ระบบตัวเลือก" ได้

          -. ป้อนจำนวนหน่วยที่จำหน่ายลงในช่อง "หน่วย" นับเป็น ชิ้น/อัน/กระป๋อง   และป้อนจำนวนเงินที่ได้จากการจำหน่ายลงในช่อง "จำนวนเงิน"  จากนั้น แถบสว่างจะกลับมาที่ช่อง "รหัส"

          -. ในขณะที่แถบสว่างอยู่ที่ช่อง "รหัส" นี้ท่านสามารถที่จะใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนลงมาหนึ่งครั้งเพื่อทำรายการต่อไปได้

          - เมื่อป้อนทุกรายการเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม F10 เพื่อทำการบันทึกข้อมูล

         การใช้ปุ่มพิเศษ         : ESC  จอภาพจะกลับไปให้ป้อนวันที่, รอบ และแผนก

                                      : F8    จอภาพจะลบรายการทั้งบรรทัดที่แถบสว่างอยู่

                                      : F10  บันทึกข้อมูล และจอภาพจะกลับไปให้ป้อนวันที่, รอบ และแผนก   

 

 

5. สินค้าที่ต้องสังซื้อ                     : กรณีที่ท่านได้กำหนด สินค้าต่ำสุด/สูงสุด ไว้แล้ว จะตรวจสอบสินค้าที่ต้องสั่งซื้อได้

          -. เมื่อท่านเข้ามาที่หัวข้อ "สินค้าที่ต้องสั่งซื้อ" นี้     โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าที่มีจำนวน "คงเหลือ" น้อยกว่าหรือเท่ากับ "สินค้าต่ำสุด" ที่ท่านกำหนดไว้ในเรื่อง "กำหนด รหัสสินค้า"

          -. จากตัวอย่าง "รหัสการสั่งซื้อ" หมายถึงรหัสสินค้าของ "ผู้ค้าส่ง"    จำนวนที่แสดงในช่อง "คงเหลือ" คือ จำนวนสินค้าคงเหลือของสต๊อคกลาง ส่วนช่อง "สั่งซื้อ" นั้น    โปรแกรมจะคำนวนมาจาก "สินค้าสูงสุด" ที่ท่านกำหนดไว้ ลบด้วย "คงเหลือและจำนวนที่แสดงในช่อง "จำนวน" มาจาก "สั่งซื้อ" หารด้วยจำนวนบรรจุ:กล่อง/ลัง/ห่อ

                   ตัวอย่าง  :  รหัสสินค้า 15 ถูกกำหนดจำนวนสินค้าสูงสุดไว้เท่ากับ 72 ปัจจุบันคงเหลืออยู่ 19

                                ดังนั้น สินค้าที่ควรสั่งซื้อควรเท่ากับ 72 - 19 = 53  ซึ่งตรงกับช่อง "สั่งซื้อ"

                                แต่หน่วยที่ใช้ในการสั่งซื้อเป็น กล่อง/ลัง/ห่อ และสินค้านี้ถูกกำหนดไว้เป็น 12 กระป๋อง/ลัง

                                ดังนั้น จำนวนสินค้าที่ควรสั่งซื้อจริงจะเท่ากับ  53 หารด้วย 12 เท่ากับ 4.41 ก็คือ 4 ลังนั่นเอง

          -. ตัวเลขที่แสดงในช่อง "สั่งซื้อ" นั้น ท่านสามารถที่จะแก้ไขได้โดยการเลื่อนแถบสว่างมาแล้วกดปุ่ม Enter เพื่อแก้ไขเป็นจำนวนที่ต้องการ แล้วโปรแกรมจะคำนวนเป็นหน่วยของการสั่งซื้อ (กล่อง/ลัง/ห่อ) ที่ช่อง "จำนวน"

          -. รายการสินค้าใดที่ท่านไม่ต้องการ ให้เลื่อนแถบสว่างไปที่รายการนั้น แล้ดกดปุ่ม F8 เพื่อทำการลบออกได้ การลบโดยวิธีนี้ จะไม่ไปลบรายการสินค้าที่ท่านกำหนดไว้ใน "กำหนด รหัสสินค้า"

          -. เมื่อท่านแก้ไขจนตรงตามความต้องการแล้ว กดปุ่ม F10 เพื่อให้โปรแกรมพิมพ์แบบฟอร์มการสั่งซื้อให้ท่านได้

         การใช้ปุ่มพิเศษ         : ESC  จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก                              

                                      : F8    จอภาพจะลบรายการทั้งบรรทัดที่แถบสว่างอยู่

                                      : F10  พิมพ์ใบสั่งซื้อ และจอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก

 

6. กำหนด ประเภท              : ใช้ในการกำหนดการแยกประเภทของสินค้า

          -. ป้อนรหัสของประเภทสินค้าที่ต้องการลงในช่อง "รหัส"  กดปุ่ม Enter ผ่านเพื่อเข้าสู่ "ระบบตัวเลือก"  และ เลือกรหัสมาทำการแก้ไข/ตรวจสอบได้

                                      การใช้ปุ่มพิเศษ         : ESC  จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก                              

 

          -. ป้อนชื่อประเภทสินค้าที่ต้องการ กดปุ่ม Enter เพื่อบันทึกข้อมูล

         การใช้ปุ่มพิเศษ         : ESC  จอภาพจะกลับไปให้ป้อนรหัส                             

                                      : F8    ลบรายการ และจอภาพจะกลับไปให้ป้อนรหัส (กรณีป้อนรหัสที่เคยบันทึกไว้)

 

 

7. กำหนด แผนก                : ใช้ในการกำหนดแผนกจำหน่ายสินค้า

          -. ป้อนรหัสของแผนกที่ต้องการลงในช่อง "รหัส" กดปุ่ม Enter ผ่านเพื่อเข้าสู่ "ระบบตัวเลือก"   และเลือกรหัสเก่ามาทำการแก้ไข/ตรวจสอบ ได้

                   การใช้ปุ่มพิเศษ         : ESC  จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก                              

 

          -. ป้อนชื่อแผนกที่จำหน่ายสินค้าลงในช่อง "แผนก"

          -. ป้อนรหัสแผนกที่จะถูกตัดสต๊อคจากการจำหน่ายที่ช่อง "สต๊อค" กดปุ่ม Enter บันทึกข้อมูล

        การใช้ปุ่มพิเศษ         : ESC  จอภาพจะกลับไปให้ป้อนรหัส                             

                                      : F8    ลบรายการ และจอภาพจะกลับไปให้ป้อนรหัส (กรณีป้อนรหัสที่เคยบันทึกไว้)

 

8. กำหนด ผู้ค้าส่ง               : ใช้ในการกำหนดรายละเอียดสำนักงานใหญ่ และผู้ค้าส่งรายอื่น

          -. ป้อนรหัสของผู้ค้าส่งที่ต้องการลงในช่อง "รหัส" กดปุ่ม Enter ผ่านเพื่อเข้าสู่ "ระบบตัวเลือก" และเลือกรหัสเก่ามาทำการแก้ไข/ตรวจสอบ ได้

                   การใช้ปุ่มพิเศษ         : ESC  จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก                              

 

          -. ป้อนรายละเอียดที่ต้องการ กดปุ่ม Enter เพื่อบันทึกข้อมูล

         การใช้ปุ่มพิเศษ         : ESC  จอภาพจะกลับไปให้ป้อนรหัส                             

                                      : F8    ลบรายการ และจอภาพจะกลับไปให้ป้อนรหัส (กรณีป้อนรหัสที่เคยบันทึกไว้)

 

 

9. กำหนด รหัสสินค้า                    : ใช้ในการกำหนดรหัส และรายละเอียดสินค้า

          -. ป้อนรัหสของสินค้าที่ต้องการลงในช่อง รหัสกดปุ่ม Enter ผ่านเพื่อเข้าสู่ ระบบตัวเลือกและเลือกรหัสเก่ามาทำ

             การแก้ไข/ตรวจสอบ ได้

                   การใช้ปุ่มพิเศษ         : ESC  จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก 

                            

          -. ป้อนรหัสของประเภทสินค้า  กดปุ่ม Enter ผ่านเพื่อเข้าสู่ "ระบบตัวเลือก" ได้     ถ้าท่านป้อนรหัสประเภทนอกเหนือ

             จากที่กำหนดไว้ใน "กำหนด ประเภท" แถบสว่างจะค้างอยู่ที่ช่อง "ประเภท"

          -. ป้อนชื่อสินค้าที่ช่อง "สินค้า" กรณีที่มีสินค้าชื่อซ้ำกันแต่ขนาด/ชนิด ไม่ตรงกัน ให้ระบุต่อท้ายเพื่อความชัดเจนด้วย

          -. กรณีสินค้าเป็นน้ำมันเครื่อง ให้ระบุขนาดบรรจุต่อกระป๋องลงไปด้วย

          -. ตัวเลขในช่อง "คงเหลือ"  โดยปกติหมายถึงสินค้าคงเหลือที่สต๊อคกลาง    แต่ถ้าเป็นการใช้งานครั้งแรก จะเป็นสินค้า

             คงเหลือทั้งหมดทุกแผนกรวมกับสต๊อคกลาง (โปรดดูรายละเอียด "การเริ่มต้นใช้งาน)

          -. ตัวเลขในช่อง "ต้นทุนล่าสุด" และ "ต้นทุนเฉลี่ย" มาจากการ "บันทึก การรับสินค้า" ท่านแก้ไขได้ใน "ต้นทุนล่าสุด"

          -. ป้อนราคาขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วลงในช่อง "ราคาขาย" และถ้ามี VAT ให้ป้อน "7" ที่ช่อง VAT ด้วย

          -. ท่านควรจะกำหนดจำนวน "สินค้าต่ำสุด/สูงสุด" และ "รหัสสั่งซื้อ" เพื่อใช้ตรวจสอบใน "สินค้าที่ต้องสั่งซื้อ"

          -. ป้อนจำนวนหน่วยที่บรรจุต่อ กล่อง/ลัง/ห่อ เช่น 1 ลังมี 12 กระป๋อง ให้ท่านป้อน "12" ที่ช่อง "หน่วยบรรจุ" กดปุ่ม Enter บันทึกข้อมูล

         การใช้ปุ่มพิเศษ         : ESC  จอภาพจะกลับไปให้ป้อนรหัส                             

                                      : F8    ลบรายการ และจอภาพจะกลับไปให้ป้อนรหัส (กรณีป้อนรหัสที่เคยบันทึกไว้)

 

น้ำมันใส

        เป็นการบันทึกรายการเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำมันหน้าลาน มีการปิดรอบตามมิเตอร์ และวัดถังใต้ดิน ท่านสามารถที่จะกำหนดจำนวนรอบต่อวันของการปิดรอบตามมิเตอร์ และวัดถังใต้ดินได้ตามความต้องการ

 

 

การเริ่มต้นใช้งาน

  1. บันทึกรายละเอียดหัวจ่าย และการเชื่อมต่อกับถังใต้ดิน ที่หัวข้อ กำหนด รหัสหัวจ่าย
  2. บันทึกรายละเอียดถังน้ำมัน และตารางความจุ ที่หัวข้อ กำหนด ขนาดถังน้ำมัน
  3. บันทึกรายละเอียดของพนักงานส่งเงินหน้าลาน ที่หัวข้อ กำหนด พนักงานเก็บเงิน
  4. กำหนดวันที่ และรอบที่ต้องการเริ่มปิดรอบ, การวัดถังทุกรอบ, จำนวนรอบต่อวัน, วิธีการวัดถัง  และลักษณะของใบลงน้ำมัน ที่หัวข้อ ควบคุมโปรแกรมที่อยู่ในเรื่อง ข้อมูล

 

การใช้งานประจำวัน

            1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการจำหน่ายน้ำมันใส ให้กำหนดราคาใหม่ ที่หัวข้อ กำหนด ราคาน้ำมัน

            2. กรณีที่มีการลงน้ำมัน ให้บันทึกรายการ ที่หัวข้อ บันทึก การลงน้ำมัน

            3. กรณีที่มีการให้ส่วนลดการค้า ให้บันทึกรายการ ที่หัวข้อ บันทึก ส่วนลดการค้า

            4. บันทึกการสิ้นรอบการจำหน่ายน้ำมันใส ที่หัวข้อ ปิดรอบ ตามมิเตอร์

            5. กรณีที่มีการกำหนดการกำหนดการวัดถังใต้ดินทุกสิ้นรอบ  ให้บันทึก ที่หัวข้อ ปิดรอบ ตามถังน้ำมันหลังจากการ ปิดรอบ ตามมิเตอร์ทุกครั้ง  แต่ถ้าต้องการบันทึกการ ปิดรอบ ตามถังน้ำมันวันละครั้ง  ให้บันทึกหลังจากการ  ปิดรอบ ตามมิเตอร์รอบสุดท้าย

 

รายละเอียดการใช้โปรแกรม

1. บันทึก การลงน้ำมัน               : ใช้ในการบันทึกการลงน้ำมัน

            -. ป้อนหมายเลขใบลงน้ำมันลงในช่อง เอกสารหรือ  กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกเพื่อเลือกใบลงน้ำมันเก่ามาทำการแก้ไข/ตรวจสอบ ได้

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก           

                  

            -. ป้อนวันที่ตามใบลงน้ำมัน ลงในช่อง วันที่

            -. ป้อนวันที่ถึงกำหนดชำระเงิน ลงในช่อง กำหนดชำระ

            -. ป้อนวันที่ที่ลงน้ำมันในถังใต้ดิน ลงในช่อง ลงจริง  และรอบ ลงในช่อง รอบ

            -. กรณีราคาน้ำมันตามใบลงน้ำมันเป็นราคาที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้บันทึก “N” ลงในช่อง ราคารวมภาษีซื้อแต่ถ้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้วให้บันทึก “Y” แทน    ในช่องนี้ โปรแกรมจะแสดงตัวอักษรที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ ควบคุมโปรแกรมให้ท่านก่อน  ดังนั้น ในทางปกติท่านเพียงกดปุ่ม Enter ผ่านเท่านั้น

            -. ป้อนรหัสผู้ค้าส่งน้ำมันในช่อง ซื้อจากกดปุ่ม Enter ผ่านเพื่อเข้าสู่ ระบบตัวเลือกได้

            -. ถ้าต้องการให้รายงาน ภาษีซื้อสินค้าแสดงหมายเลขที่จัดเรียงใหม่ ให้ป้อนหมายเลขที่ต้องการในช่อง ลำดับที่

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปให้ป้อนหมายเลขเอกสารใหม่

 

 

            -. จอภาพนี้จะให้ท่านบันทึกรายการลงน้ำมันแยกตามถัง  โดยแถบสว่างจะอยู่ที่ช่อง ถัง     ท่านสามารถใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนไปมายังช่องต่างๆ ได้  เมื่อแถบสว่างมาอยู่ตรงช่อง ถัง    ให้ท่านกดปุ่ม Enter  หนึ่งครั้ง จะเกิดเครื่องหมาย ก้ามปู้ “[ ]” ที่แถบสว่าง หมายความว่า ท่านสามารถป้อนข้อมูลได้แล้ว  ในช่อง ถังนี้   ท่านจะกดปุ่ม Enter ผ่านอีกครั้งผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกเพื่อเลือกรหัสถังได้ 

            -. ป้อนราคาต้นทุนต่อลิตร  เป็นราคาก่อนหรือหลังคิดภาษีนั้น ขึ้นอยู่ว่าท่านป้อน “Y” หรือ “N” ที่ช่อง ราคารวมภาษี

            -. ป้อนส่วนลดต่อลิตร, ค่าขนส่ง และ ค่าอื่นๆ (ถ้ามี)  ลงในช่อง “-ส่วนลด”, “+ขนส่งและ “+อื่นๆ

            -. ป้อนจำนวนลิตรที่มีการลงน้ำมันในถังน้ำมันที่ทำรายการอยู่  ที่ช่อง ลิตร     กรณีที่ท่านสั่งซื้อน้ำมันชนิดเดียวกัน แต่มีการลงจริงมากกว่าหนึ่งถัง ให้แยกป้อนเป็นสองรายการ

            -. กรณีน้ำมันที่สั่งซื้อมาเพื่อขายปลีก และมีการขายส่ง หรือ ซื้อมาเพื่อขายส่ง    ให้ท่านป้อนจำนวนลิตรที่ขายส่งลงในช่อง ขายส่งจากนั้น แถบสว่างจะกลับมาที่ช่อง ถังและเครื่องหมายก้ามปู “[ ]” จะหายไป

            -. ในขณะที่แถบสว่างอยู่ที่ช่อง ถังนี้  ท่านสามารถที่จะใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนลงมาหนึ่งครั้งเพื่อทำรายการต่อไปได้

            -. ให้สังเกตุว่า ถ้าแถบสว่างไม่มีเครื่องหมายก้ามปู “[ ]” ท่านจะใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนไปมาระหว่างช่องต่างๆ ได้   แต่ป้อนข้อมูลไม่ได้  ซึ่งถ้าท่านต้องการป้อนข้อมูล ท่านจะต้องกดปุ่ม Enter เพื่อให้มีเครื่องหมายก้ามปู “[ ]” ก่อน และการใช้ปุ่มลูกศรจะเป็นเลื่อนไปมาภายในช่องของแถบสว่างเท่านั้น   ดังนั้น  ถ้าท่านต้องการจะแก้ไขข้อมูลที่ป้อนไปแล้ว ให้ท่านสังเกตุดูก่อนว่า ในขณะนั้นมีเครื่องหมายก้ามปู “[ ]” อยู่หรือเปล่า  ถ้ามี ให้ท่านกดปุ่ม ESC หนึ่งครั้ง เพื่อให้เครื่องหมายก้ามปู “[ ]” หายไป  แล้วจึงใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนไปยังช่องที่ต้องการแก้ไข  กดปุ่ม Enter อีกครั้งเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ท่านต้องการ

            -. เมื่อป้อนทุกรายการจนครบแล้ว ให้กดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกข้อมูล

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง เอกสาร

                                                : F8      จอภาพจะลบรายการทั้งบรรทัดที่แถบสว่างอยู่

                                                : F10     บันทึกข้อมูล จอภาพจะกลับไปที่ช่อง เอกสาร

 

 

            -. กรณีที่กำหนด คำนวณ VAT ยุ่งยากเป็น “Y”  ในส่วนควบคุมโปรแกรม (เมนู ข้อมูลหัวข้อ ควบคุมโปรแกรม) ท่านสามารถที่จะป้อน ค่าขนส่ง และส่วนลด รวมในตอนล่างได้  ซึ่งท่านต้องกดปุ่ม Enter ผ่านเพื่อบันทึกข้อมูล

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง เอกสาร

 

2. ปิดรอบ ตามมิเตอร์                : ใช้ในการบันทึกการปิดรอบ (ตัดกะ) การจำหน่ายน้ำมันใส

            -. ป้อนวันที่ และรอบ ที่ต้องการปิดรอบ  โดยวันที่และรอบที่ปรากฎขึ้นมา เป็นวันที่และรอบที่บันทึกครั้งล่าสุด   กรณีที่ ท่านต้องการแก้ไขการบันทึก ให้ท่านกดปุ่ม Enter ผ่านได้ทันที  แต่ถ้าท่านต้องการบันทึกรายการรอบต่อไป ให้ท่านป้อนวันที่และรอบต่อไป  โปรดสังเกตุว่าท่านไม่สามารถป้อนวันที่และรอบย้อนหลัง หรือข้ามรอบต่อไปได้

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก            

 

 

            -. สำหรับจอภาพนี้ ท่านสามารถบันทึกข้อมูลได้ที่ช่อง พนง”, “ปิดการขาย”,  ทดสอบและ ใช้เองเท่านั้น

            -. ช่อง รหัสหมายถึง รหัสหัวจ่าย

            -. ช่อง พนงหมายถึง รหัสพนักงานเก็บเงินที่รับผิดชอบหัวจ่ายนั้น ๆ ท่านสามารถเลื่อนแถบสว่างมาที่ช่อง พนงนี้ แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อเปลี่ยนรหัสพนักงานได้  หลังจากท่านบันทึกลงในช่อง พนงจะปรากฎข้อความว่า

                            

            -. ถ้าท่านเลือก YES   โปรแกรมจะเปลี่ยนรหัสพนักงานเก็บเงินทุกหัวจ่ายให้เป็นรหัสเดียวกับที่ท่านทำการแก้ไข  แต่ถ้าท่านตอบ  NO  จะปรากฎข้อความว่า

            -. ให้ท่านป้อนรหัสหัวจ่ายอื่นที่พนักงานเก็บเงินนี้รับผิดชอบ     กดปุ่ม Enter ผ่านเพื่อเข้าสู่ ระบบตัวเลือกเพื่อเลือกรหัสหัวจ่ายได้  โปรแกรมจะให้ท่านป้อนรหัสหัวจ่ายตามความต้องการ เสร็จแล้วจึงกดปุ่ม ESC

            -. เลื่อนแถบสว่างมาที่ช่อง ปิดการขายกดปุ่ม Enter บันทึกตัวเลขมิเตอร์ปิดการขายของแต่ละหัวจ่าย  แถบสว่างจะเลื่อนลงมาที่หัวจ่ายถัดไป  โดยปกติแล้วถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรท่านจะป้อนตัวเลขลงในช่องนี้เท่านั้น

            -. ถ้ามีการจ่ายน้ำมันเพื่อการทดสอบ ให้ท่านป้อนจำนวนลิตรที่จ่ายออกไปลงในช่อง ทดสอบ   และถ้ามีการจ่ายเพื่อใช้ในกิจการให้ท่านป้อนจำนวนลิตรลงในช่อง ใช้เอง

            -. เมื่อป้อนทุกรายการแล้วให้กดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกข้อมูล

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง วันที่

                                                : F10     บันทึกข้อมูล จอภาพจะให้ทำโปรแกรมส่วนต่อไป

 

 

            -. หลังจากที่ท่านบันทึกตัวเลขมิเตอร์ปิดการขายแล้ว โปแกรมจะเปลี่ยนเป็นจอภาพสรุปเงินนำส่ง ให้ท่านกดปุ่ม Enter ที่ช่อง พนงป้อนรหัสพนักงานเก็บเงินที่ท่านได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้  ท่านกดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ระบบตัวเลือกเพื่อเลือกรหัสพนักงานได้

            -. ตัวเลขที่ปรากฎในช่อง น้ำมันใสคือจำนวนลิตรของการขายรวมของพนักงานเก็บเงินที่ท่านป้อน

            -. กรณีที่พนักงานเก็บเงินนี้รับผิดชอบในการส่งเงินรวมกับการขายสินค้า ให้ป้อนจำนวนเงินที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้า รวมไม่ว่าจะเป็นการขายสดหรือขายเชื่อลงในช่อง สินค้า  และถ้ามีการรับบิล/คูปองลูกหนี้ ให้ป้อนจำนวนเงินรวมทั้งหมดของบิล/คูปองลูกหนี้ที่นำส่งไว้ในช่อง ขายเชื่อ    หรือถ้ามีการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ให้ป้อนจำนวนเงินรวมไว้ในช่อง เครดิตคาร์ดด้วยเช่นกัน 

            -. หากมีการนำเงินสดไปใช้จ่ายอื่นๆ ให้ป้อนจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไปลงในช่อง ค่าใช้จ่าย

            -. โปรแกรมจะนำยอดจากช่อง น้ำมันใส  บวกกับ  สินค้า  ลบด้วย ขายเชื่อ”, “เครดิตคาร์ด”,  ค่าใช้จ่าย  และ        ส่วนลดแล้วแสดงไว้ที่ช่อง ขายสดซึ่งหมายความว่ายอดเงินสดที่ควรนำส่งควรจะเท่ากับช่อง ขายสดให้ท่านป้อนจำนวนเงินที่พนักงานเก็บเงินนำส่งไว้ที่ช่อง เงินนำส่งจากนั้นโปรแกรมจะสรุปยอด เงินนำส่ง ขาด/เกิน แสดงไว้ที่ช่อง “-/+”  (ช่อง ส่วนลดมาจากบันทึกส่วนลดการค้า โปรดดูรายละเอียดที่ข้อ บันทึก ส่วนลดการค้า)

            -. หากท่านต้องการบันทึกรายการของพนักงานเก็บเงินรายต่อไป ให้ท่านเลื่อนแถบสว่างมาที่ช่อง พนงแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างหนึ่งช่อง กดปุ่ม Enter หนึ่งครั้ง เริ่มทำรายการได้

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง วันที่

                                                : F8      จอภาพจะลบรายการทั้งบรรทัดที่แถบสว่างอยู่

                                                : F10     บันทึกข้อมูล จอภาพจะกลับไปที่ช่อง วันที่

 

 

3. ปิดรอบ ตามถังน้ำมัน             : ใช้ในการบันทึกการวัดถังน้ำมันใต้ดิน เมื่อสิ้นรอบ หรือสิ้นวัน

            -. การบันทึกข้อมูลเรื่องการวัดถังน้ำมันใต้ดินนี้  มีความเกี่ยวข้องกับการบันทึก ปิดรอบ  ตามมิเตอร์ และจะบันทึกได้ต่อเมื่อท่าน ปิดรอบ ตามมิเตอร์ แล้วเท่านั้น

            -. เมื่อท่านเลือกหัวข้อนี้เข้ามาแล้ว จะปรากฎดังตัวอย่าง ช่อง ถังหมายถึง รหัสถังน้ำมันใต้ดิน  ท่านสามารถบันทึกได้เพียง 2 ช่อง คือ ช่อง ..” และ ช่อง วัดได้เท่านั้น    ช่อง ..” สำหรับท่านที่ต้องการวัดถังน้ำมันมีหน่วยเป็นเซ็นติเมตร ให้ท่านเลื่อนแถบสว่างมาที่ช่อง ..” กดปุ่ม Enter ป้อนตัวเลขเซ็นติเมตรที่วัดได้ โปรแกรมจะคิดเป็นจำนวนลิตรแล้วแสดงไว้ที่ช่อง วัดได้แต่ถ้าท่านวัดถังน้ำมันเป็นจำนวนลิตร ให้ท่านป้อนจำนวนลิตรลงในช่อง วัดได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลที่ช่อง ..”

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนู

                                                : F10     บันทึกข้อมูล จอภาพจะกลับไปที่เมนู

 

 

4. บันทึก ส่วนลดการค้า             : ใช้ในการบันทึกการวัดถังน้ำมันใต้ดิน เมื่อสิ้นรอบ หรือสิ้นวัน

            -. ป้อนวันที่และรอบที่ท่านต้องการจะบันทึกรายการ

                                    การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนู

 

            -. กรณีที่ท่านมีการให้ส่วนลดการค้าในการจำหน่ายน้ำมันใส ท่านจะต้องแยกด้วยว่าส่วนลดนั้นเกิดขึ้นจากการขายจากหัวจ่ายน้ำมันใด  ซึ่งจะทราบด้วยว่าเกี่ยวข้องกับพนักงานเก็บเงินคนไหน   ดังนั้น การบันทึกส่วนลดการค้านี้ จึงต้องบันทึกแยกตามรหัสพนักงานเก็บเงิน  และต้องบันทึกส่วนลดการค้านี้ก่อน (ถ้ามี) จึงจะทำการปิดรอบตามมิเตอร์ได้

            -. เลื่อนแถบสว่างมาที่ช่อง พนงกดปุ่ม Enter เพื่อป้อนรหัสพนักงานเก็บเงิน  ท่านจะกดปุ่ม Enter ผ่านอีกครั้งเข้าสู่ ระบบตัวเลือกได้

            -. ป้อนรหัสชนิดน้ำมันใส กดปุ่ม Enter ผ่านอีกครั้งเข้าสู่ ระบบตัวเลือกได้

            -. ป้อนจำนวนลิตร หรือ ราคาต่อลิตร หรือ จำนวนเงิน  หากท่านป้อนตัวเลขในช่อง ลิตรและ ลิตรละ  โปรแกรมจะคำนวณจำนวนเงินที่ลดและแสดงไว้ที่ช่อง จำนวนเงิน   แต่ถ้าท่านป้อนลงในช่อง ลิตรละและ จำนวนเงินโปรแกรมจะแสดงจำนวนลิตรที่ช่อง ลิตรให้ท่าน

            -. กรณีมีการให้ส่วนลดการค้าแยกมากกว่าหนึ่งพนักงานเก็บเงิน หรือมากกว่าหนึ่งชนิดน้ำมันใสให้ท่านเลื่อนแถบสว่างมาที่ช่อง พนงแล้วเลื่อนลงมาบรรทัด  กดปุ่ม Enter  เพื่อทำรายการต่อไปได้

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง วันที่

                                                : F8      จอภาพจะลบรายการทั้งบรรทัดที่แถบสว่างอยู่

                                                : F10     บันทึกข้อมูล จอภาพจะกลับไปที่ช่อง วันที่

 

 

5. กำหนด ราคาน้ำมัน               : ใช้กำหนดราคาขายน้ำมันใส ก่อนการบันทึกปิดรอบตามมิเตอร์

            -. ป้อนรหัสชนิดน้ำมันใส (D,S,R,U)  กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกได้

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนู

 

            -. ป้อนราคาขายต่อลิตรลงในช่อง ราคาขาย

            -. ตัวเลขในช่อง ราคาทุนมาจากการที่โปรแกรมได้คำนวณราคาทุนขณะที่ท่านทำรายการข้อ  บันทึกการลงน้ำมันานสามารถแก้ไขได้ถ้าต้องการ

            -. ชื่อน้ำมันใสในช่อง ชนิดและ ตัวเลขในช่อง อันดับท่านจะแก้ไขได้ต่อเมื่อรหัสการใช้โปรแกรมเป็น ผู้จัดการเท่านั้น  และท่านไม่ควรแก้ไข  เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Enter ผ่านเพื่อบันทึกการแก้ไข

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง รหัส

                                                : F8      ลบรายการ และจอภาพจะกลับไปให้ป้อนรหัส (กรณีป้อนรหัสที่เคยบันทึกไว้) 

 

 

6. กำหนด พนักงานเก็บเงิน       : ใช้กำหนดรหัส และรายละเอียดพนักงานเก็บเงิน


            -. ป้อนรหัสพนักงานเก็บเงิน  กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกได้

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนู

 

            -. ป้อนรายละเอียดต่างๆ ตามต้องการ เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Enter ผ่านเพื่อบันทึกข้อมูล

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง รหัส

                                                : F8      ลบรายการ และจอภาพจะกลับไปให้ป้อนรหัส (กรณีป้อนรหัสที่เคยบันทึกไว้)

 

 

7. กำหนด รหัสหัวจ่าย               : ใช้กำหนดรหัส และรายละเอียดหัวจ่ายน้ำมันใส

            -. ป้อนรหัสหัวจ่าย  กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกได้

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนู

           

            -. ป้อนรหัสถังน้ำมันใต้ดิน ที่ช่อง รหัสถังน้ำมัน  ควรระวังการตั้งชื่ออย่าให้ผิดพลาด

            -. ป้อนรหัสชนิดน้ำมันใส ที่ช่อง รหัสน้ำมันกดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกได้

            -. ป้อนรหัสขนาดถัง ที่ช่อง ขนาดถังกดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกได้  รหัส ขนาดถังจะมีความสำคัญต่อเมื่อท่านมีการวัดน้ำมันจากถังมีหน่วยเป็นเซ็นติเมตร  หากท่านวัดมีหน่วยเป็นลิตร ช่อง ขนาดถังจะเลือกป้อนรหัสใดก็ได้ที่มีอยู่

            -. ที่ช่อง มิเตอร์สูงสุด นี้หมายถึงจำนวนตำแหน่งของตัวเลขของมิเตอร์จากหัวจ่ายที่กำหนดนี้ ว่ามีสูงสุดกี่หลัก ให้ป้อนด้วยตัวเลข “9” จนครบตามจำนวนหลักทั้งหมด

            -. สำหรับการ กำหนด รหัสหัวจ่ายนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญมาก โปรดใช้ความระมัดระวังในการป้อนข้อมูล

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง รหัส

                                                : F8      ลบรายการ และจอภาพจะกลับไปให้ป้อนรหัส (กรณีป้อนรหัสที่เคยบันทึกไว้)

 

 

8. กำหนด ขนาดถังน้ำมัน          : ใช้กำหนดรหัส และตารางการเทียบหน่วยการวัดน้ำมัน (กรณีเป็น เซ็นติเมตร)

            -. ป้อนรหัสถังน้ำมัน  กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกได้

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนู

 

    

            -. ป้อนขนาดถังน้ำมัน มีหน่วยเป็นจำนวนลิตร

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง รหัส

            -. เลื่อนแถบสว่างมาที่ช่อง ซม.” กดปุ่ม Enter  ป้อนตัวเลขมีหน่วยเป็นเซ็นติเมตร   แล้วป้อนจำนวนลิตรตามตาราง แถบสว่างจะกลับมาที่ช่อง ซม.”

            -. เลื่อนแถบสว่างลงมาหนึ่งครั้ง กดปุ่ม Enter เพื่อป้อนรายการต่อไปจนครบตามตาราง

            -. กรณีท่านวัดถังน้ำมันมีหน่วยเป็นลิตรอยู่แล้ว ให้ท่านข้ามขั้นตอนนี้ได้

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ รหัสถัง

                                                : F8      จอภาพจะลบรายการทั้งบรรทัดที่แถบสว่างอยู่

                                                : F10     บันทึกข้อมูล จอภาพจะกลับไปที่ รหัสถัง

 

บัญชีลูกหนี้

        เป็นการบันทึกรายการใช้จ่ายต่างๆ ของลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินเชื่อ หลังจากบันทึกรายการและตรวจสอบแก้ไขประจำวันแล้วจึงพิมพ์ใบกำกับภาษีรายวันของลูกค้าแต่ละราย  และเมื่อถึงงวดปิดบัญชีจึงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน  โดยท่านจะสามารถกำหนด การออกใบกำกับภาษี, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน และระยะงวดบัญชีของลูกค้าแต่ละรายได้ตามความต้องการ

 

การเริ่มต้นใช้งาน

            1. บันทึกรายละเอียดการชำระหนี้ของลูกค้า ที่หัวข้อ กำหนด เช็คธนาคาร

            2. บันทึกรายละเอียดลูกค้า ที่หัวข้อ กำหนด รหัสลูกหนี้

 

การใช้งานประจำวัน

            1. นำคูปอง/บิลลูกหนี้ มาบันทึกรายการในหัวข้อ บันทึก รายการ

            2. เมื่อบันทึกคูปอง/บิลลูกหนี้ ครบทุกใบแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องจาก รายงาน การบันทึกถ้ามีการผิดพลาด ให้ทำการแก้ไขให้เรียบร้อยในหัวข้อ แก้ไข รายการ

            3. เมื่อแน่ใจว่าถูกต้องทุกรายการแล้ว ให้ไปที่ ใบกำกับภาษีรายวันเลือก ออกหมายเลข  เพื่อให้โปรแกรมทำาการออกหมายเลขใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าทุกรายที่ต้องการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จากนั้นเลือก เลือกพิมพ์เพื่อให้โปรแกรมพิมพ์ใบกำกับภาษีของลูกค้าในวันนั้นออกมา

            4. เมื่อถึงครบกำหนดการปิดบัญชีเพื่อวางบิลลูกค้า  ให้ท่านมาที่หัวข้อ สรุปยอด ตามรหัสหรือ สรุปยอด ตามงวดหรือ สรุปยอด ตามทะเบียนตามแต่ความต้องการ เพื่อให้โปรแกรมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ออกมา

            5. หลังจากที่ลูกค้ามาชำระตามใบแจ้งหนี้แล้ว ให้ท่านบันทึกรายการในหัวข้อ บันทึก รับชำระหนี้

 

รายละเอียดการใช้โปรแกรม

1. บันทึก รายการ                      : ใช้ในการบันทึกคูปอง/บิลลูกหนี้

            -. ป้อนวันที่ และรอบลงในช่อง วันที่และ รอบตามลำดับ

            -. ป้อนรหัสลูกค้า ลงในช่อง รหัสหรือ  กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกเพื่อเลือกรหัสลูกค้าได้     เมื่อท่านป้อนรหัสเสร็จแล้ว จะปรากฎชื่อลูกค้าทางด้านขวาของรหัส ซึ่งจะช่วยให้ท่านมั่นใจว่าป้อนรหัสลูกค้าถูกต้อง

            -. ป้อนทะเบียนรถ กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกเพื่อเลือกทะเบียนรถได้ 

            -. ป้อนเลขที่คูปอง/บิลลูกหนี้ ลงในช่อง เล่ม-เลขที่

            -. ป้อนชนิดน้ำมันใสลงในช่อง ชนิดน้ำมันใสด้วยตัวอักษร “D” สำหรับ ดีเซลหมุนเร็ว, “R” สำหรับเบนซินธรรมดา,  “S” สำหรับเบนซินพิเศษ  และ “U” สำหรับเบนซินไร้สารตะกั่ว   หรือกดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกเพื่อเลือกชนิดน้ำมันใส  กรณีเป็นรายการอื่นให้ป้อนด้วยตัวอักษรหรือเครื่องหมายอื่นเช่น  เครื่องหมายจุด (.)

            -. ถ้าท่านป้อนรหัสน้ำมันใสลงในช่อง ชนิดน้ำมันใสที่ช่องรายการนี้จะแสดงชื่อน้ำมันใส ท่านกดปุ่ม Enter  ผ่านไป  ทำรายการต่อไปได้  แต่ถ้าท่านป้อนด้วยตัวอักษรหรือเครื่องหมายอื่น  ช่อง รายการนี้จะไม่ปรากฎข้อความใด ๆ ท่านสามารถที่จะบันทึกข้อความที่ช่อง รายการได้ด้วย 2 วิธี คือ 1. กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกเพื่อเลือกรายชื่อสินค้าได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล หรือ 2. ป้อนเครื่องหมายขีด (-) แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อเลือกประเภทการให้บริการหลังลานได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลเช่นกัน (ดูการกำหนดรหัสบริการ ในเรื่อง บริการ”)

            -. ในช่อง จำนวน”, “ราคา:หน่วยและ จำนวนเงินนี้ จะมีความสัมพันธ์กัน คือ ถ้าท่านป้อนที่ช่อง จำนวน  และฃ่อง ราคา:หน่วยแล้ว ตัวเลขในช่อง จำนวนเงินจะมาจากตัวเลขในช่อง จำนวนคูณด้วยช่อง ราคา:หน่วยแต่ถ้าท่านป้อนหรือแก้ไขตัวเลขในช่อง จำนวนเงินตัวเลขในช่อง จำนวนจะมาจากตัวเลขในช่อง จำนวนเงินหารด้วยช่อง ราคา:หน่วย  ความสัมพันธ์กันนี้ จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ท่านในกรณีที่คูปอง/บิลลูกหนี้ แสดงแต่จำนวนเงิน แต่ไม่แสดงจำนวนลิตร  หรือแม้แต่แสดงจำนวนลิตร แต่ไม่แสดงจำนวนเงิน

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่รายการเปล่า

 

 


            -. หลังจากท่านป้อนลงในช่อง จำนวนเงินแล้วจะปรากฎจอภาพดังตัวอย่าง  พร้อมทั้งแสดงชื่อลูกค้าของรายการนั้นไว้ที่บรรทัดสุดท้าย ถ้าท่านเลื่อนแถบสว่างขึ้นลงไปรายการอื่น ชื่อลูกค้าที่แสดงอยู่นี้จะเปลี่ยนไปตามรหัสลูกค้าด้วย

            -. ในขณะที่แถบสว่างอยู่ที่ช่อง วันที่นี้  ท่านสามารถที่จะใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนลงมาหนึ่งครั้งเพื่อทำรายการต่อไปได้

            -. กรณีที่มีรายการมากกว่า 1 รายการในคูปอง/บิลลูกหนี้ 1 ใบ   ให้ท่านบันทึกรายการแรกเสร็จก่อนจนปรากฎจอภาพดังตัวอย่าง จากนั้นให้กดปุ่ม F6 โปรแกรมจะทำการเพิ่มข้อมูลขึ้นมาอีกหนึ่งรายการ  และคัดลอกข้อมูลส่วนที่ซ้ำกัน  คือ วันที่”,  รอบ”,  รหัส”,  ทะเบียนและ  เล่ม-เลขที่  เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ท่าน

            -. กรณีที่ท่านกดปุ่ม ESC แล้วพบคำถามว่า ต้องการบันทึกข้อมูล

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่รายการเปล่า  หรือให้เลือกบันทึกข้อมูล

                                                : F6      ลอกข้อมูลจากรายการที่แถบส่วางอยู่ ไปรายการใหม่

                                                : F8      จอภาพจะลบรายการทั้งบรรทัดที่แถบสว่างอยู่

                                                : F10     บันทึกข้อมูล จอภาพจะกลับไปที่เมนู

                                               

       

            -. กรณีที่ท่านกดปุ่ม ESC แล้วพบข้อความดังกล่าว  ท่านสามารถออกไปที่เมนูหลักได้โดยเลื่อนแถบสว่างไปยังตัวเลือกที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Enter แต่ถ้าท่านต้องการกลับไปทำรายการต่อ ให้ท่านกดปุ่ม ESC อีกครั้ง จอภาพจะกลับมา ให้ท่านทำรายการต่อไป

 

2. แก้ไข รายการ                       : ใช้ในการแก้ไข และลบรายการของคูปอง/บิลลูกหนี้

            -. หลังจากที่ท่านทราบว่า คูปอง/บิลลูกหนี้ ที่ถูกบันทึกรายการไปแล้วมีการผิดพลาด ต้องการแก้ไข ให้ท่านกำหนดช่วง

               ของข้อมูลที่ต้องการแก้ไข ลงบนจอภาพนี้   เช่น ถ้าเป็นรายการของลูกค้ารหัสเดียวกัน ก็ให้ป้อนรหัสลูกค้าที่ต้องการลงในช่อง รหัสลูกหนี้และ ถึงโดยท่านกดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกได้  ส่วนในช่อง ระหว่างวันที่และ ถึงนี้ ให้ป้อนวันที่ที่ครอบคลุมถึงรายการที่ต้องการแก้ไข  ในการกำหนดช่วงของข้อมูลนี้ ควรกำหนดเฉพาะช่วงข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบและแก้ไขเท่านั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

            -. นอกจากนี้ ท่านยังสามารถที่จะใช้ข้อ แก้ไข รายการนี้เป็นตัวตรวจสอบ และแก้ไขทันทีได้ด้วย

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก

 

 

            -. หลังจากที่ท่านกำหนดช่วงข้อมูลแล้ว โปรแกรมจะนำรายการที่ท่านได้บันทึกไว้แล้วตามที่กำหนดมาแสดงดังตัวอย่าง

            -. วิธีการแก้ไข และลบรายการเช่นเดียวกับ บันทึก รายการ  แต่ในหัวข้อนี้ ไม่สามารถที่จะบันทึกเพิ่มเติมได้เท่านั้น

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปให้กำหนดช่วงข้อมูลใหม่

                                                : F8      จอภาพจะลบรายการทั้งบรรทัดที่แถบสว่างอยู่

                                                : F10     บันทึกข้อมูล จอภาพจะกลับไปที่เมนู

 

3. บันทึก รับชำระหนี้                 : ใช้ในบันทึกรับชำระหนี้จากลูกค้า หลังจากส่งใบวางบิล

            -. การบันทึกรับชำระหนี้จากลูกค้าในข้อนี้  สามารถทำได้หลังจากที่มีการส่งใบแจ้งหนี้จากการ สรุปยอดแล้วเท่านั้น เพราะท่านจะต้องใช้หมายเลขใบวางบิลที่เกิดจากการสรุปยอดมาบันทึกประกอบการรับชำระหนี้

            -. ป้อนวันที่ และรอบที่ลูกค้ามาชำระหนี้ ลงในช่อง วันที่

            -. ป้อนรหัสลูกค้า ลงในช่อง รหัสกดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกได้

            -. ป้อนหมายเลขใบวางบิลลงในช่อง ใบวางบิล  ถ้าท่านป้อนหมายเลขใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับการสรุปยอด แถบสว่างจะคงอยู่ที่ช่อง ใบแจ้งหนี้นี้จนกว่าท่านจะป้อนหมายเลขใบวางบิลของลูกค้ารายนี้ถูกต้อง

            -. ในช่อง ชำระโดยนี้ เป็นการป้อนรายละเอียดการชำระเงินว่าเป็นเงินสด หรือเช็คธนาคาร ท่านกดปุ่ม Enter  ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกจากการกำหนดในหัวข้อ กำหนด เช็คธนาคารพร้อมทั้งเพิ่มรายละเอียดอื่นได้อีก

            -. บันทึกจำนวนเงินที่รับชำระ ลงในช่อง จำนวนเงิน         

หมายเหตุ : 

1. เมื่อท่านกดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ท่านจะเรียกรายการรับชำระนี้กลับมาแก้ไขไม่ หากต้องการแก้ไข ให้ทำการบันทึกรายการที่ผิดนี้ซ้ำอีกครั้ง แต่การป้อนจำนวนเงินให้ป้อนเป็นค่าติดลบ โดยการป้อนเครื่องหมายลบ (-) ก่อนป้อนตัวเลข ทั้งสองรายการนี้จะหักล้างกันตามหลักการบัญชี  ซึ่งท่านจะตรวจสอบได้จาก รายงาน รับชำระหนี้                                      

2. หากท่านพบข้อความ ยอดเงินที่รับชำระ  มีมูลค่ามากกว่ายอดเงินตามใบวางบิล   แสดงว่าจำนวนเงินที่ท่านป้อนลงไป เป็นจำนวนเงินที่มากกว่ายอดหนี้ของลูกค้าตามใบวางบิล กรณีนี้ เงินส่วนที่เกินจะไม่สามารถไปหักล้างกับคูปอง/บิลลูกหนี้ที่จะเกิดขึ้นในงวดต่อไปได้ เพราะว่า มีหมายเลขใบวางบิลไม่ตรงกัน  แต่ถ้าท่านป้อนจำนวนเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับยอดเงินตามใบวางบิล  โปรแกรมจะนำจำนวนเงินนี้ไปหักล้างกับคูปอง/บิลลูกหนี้ของใบวางบิลนี้จนครบตามจำนวนเงิน  ซึ่งท่านจะตรวจสอบคูปอง/บิลลูกหนี้ ที่ค้างชำระได้จาก รายงาน คงค้างชำระ

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่รายการเปล่า  หรือให้เลือกบันทึกข้อมูล

                                                : F8      จอภาพจะลบรายการทั้งบรรทัดที่แถบสว่างอยู่

                                                : F10     บันทึกข้อมูล จอภาพจะกลับไปที่เมนู

 

 

       

            -. กรณีที่ท่านกดปุ่ม ESC แล้วพบข้อความดังกล่าว  ท่านสามารถออกไปที่เมนูหลักได้โดยเลื่อนแถบสว่างไปยังตัวเลือกที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Enter แต่ถ้าท่านต้องการกลับไปทำรายการต่อ ให้ท่านกดปุ่ม ESC อีกครั้ง จอภาพจะกลับมา  ให้ท่านทำรายการต่อไป

 

4. กำหนด เช็คธนาคาร              : ใช้ในการกำหนดประเภทการชำระเงินของลูกค้า

            -. ป้อนรหัสของประเภทการชำระเงินของลูกค้า กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกและเลือกรหัสมาทำการแก้ไข /ตรวจสอบ ได้

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก

 

            -. ป้อนรายละเอียดของประเภทการชำระเงิน      

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปให้ป้อนรหัส

                                                : F8      ลบรายการ และจอภาพจะกลับไปให้ป้อนรหัส (กรณีป้อนรหัสที่เคยบันทึกไว้) 

 

 

5. กำหนด รหัสลูกหนี้                : ใช้ในการกำหนดรหัส และรายละเอียดลูกค้า

            -. ป้อนรหัสของลูกค้า กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกและเลือกรหัสมาทำการแก้ไข/ตรวจสอบ ได้

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก

 

 

                 -. ป้อนชื่อเต็มของบริษัทลูกค้า ลงในช่อง บริษัท

            -. ป้อนที่อยู่ของลูกค้า ควรป้อนให้ได้ 3 บรรทัด แยกบรรทัดตามความเหมาะสม

            -. ป้อนรายละเอียด ลงในช่อง โทรศัพท์”, “ติดต่อ”, “เริ่มวันที่และ ค้ำประกัน ตามลำดับ

            -. ป้อนงวดบัญชี เช่น 15, 30 หรือตามต้องการลงในช่อง ตัดบัญชีซึ่งจะมีผลใช้ร่วมกับ สรุปยอด ตามงวด    

            -. กรณีทราบยอดสะสม และยอดรับชำระหนี้ของลูกค้า ก่อนการใช้โปรแกรม และต้องการตั้งยอดไว้ ให้ป้อนจำนวนเงินที่ทราบลงในช่อง ยอดสะสมและ รับชำระแล้ว   ซึ่งรหัสการใช้โปรแกรมของท่านจะต้องมีระดับเป็น ผู้จัดการจึงจะสามารถป้อนจำนวนดังกล่าวได้   ส่วนช่อง คงค้างชำระโปรแกรมจะคำนวณให้โดยใช้ ยอดสะสมลบด้วยรับชำระแล้ว

            -. กรณีลูกค้ารายนี้ต้องการใบกำกับภาษีรายวัน ให้ป้อน “Y” ลงในช่อง ใบกำกับภาษีถ้าไม่ให้ป้อนด้วย “N”

            -. กรณีลูกค้ารายนี้ต้องการใบกำกับภาษีรายวัน และต้องการให้แยกตามคูปอง/บิลลูกหนี้ทุกใบ  ให้ป้อน “Y” ลงในช่องแยกตามคูปองถ้าไม่ให้ป้อนด้วย “N”

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปให้ป้อนรหัส

                                                : F8      ลบรายการ และจอภาพจะกลับไปให้ป้อนรหัส (กรณีป้อนรหัสที่เคยบันทึกไว้)

 

 


            -. แถบสว่างจะปรากฎอยู่ใต้คำว่า ทะเบียนเพื่อให้ท่านป้อนหมายเลขทะเบียนรถของลูกหนี้รายนี้  โดยจะต้องกดปุ่ม Enter เพื่อให้เกิดเครื่องหมายก้ามปู “[ ]”ก่อน เมื่อป้อนเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Enter อีกครั้งหนึ่ง   และถ้าต้องการป้อนทะเบียนรถอื่นอีก ให้ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนลงมาแล้วกดปุ่ม Enter อีกครั้งเพื่อให้เกิดเครื่องหมายก้ามปู “[ ]” อีกทำเช่นนี้นครบตามต้องการ

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปให้ป้อนรหัส

                                                : F8      จอภาพจะลบรายการที่แถบสว่างอยู่

                                                : F10     บันทึกข้อมูล จอภาพจะกลับไปที่เมนู

 

 

6. สรุปยอด ตามรหัส                 : ใช้ในการสรุปยอดใช้จ่าย และวางบิลลูกค้า โดยการกำหนดรหัสลูกค้า


            -. เมื่อถึงวันสรุปยอดใช้จ่าย เพื่อวางบิลลูกค้า สรุปยอด ตามรหัสเป็นวิธีหนึ่งในการสรุปยอด และวางบิลลูกค้า  วิธีนี้เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการสรุปยอดของลูกค้าครั้งละราย  โดยการป้อนรหัสลูกค้าที่ต้องการลงในช่อง รหัสลูกหนี้และ ถึงเป็นรหัสเดียวกัน และถ้าต้องการสรุปยอดครั้งละหลายราย หรือทุกราย ที่มีระยะงวดบัญชีตรงกัน ก็ทำได้  เช่นเดียวกัน โดยป้อนรหัสลูกค้าเริ่มต้นที่ช่อง รหัสลูกหนี้และรหัสสุดท้ายที่ต้องการลงในช่อง ถึง  ท่านจะกดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกเพื่อเลือกรหัสลูกค้าได้     ส่วนในช่อง ระหว่างวันที่และ ถึงให้ป้อนวันที่ของช่วงเวลาในงวดบัญชีที่ต้องการสรุป

            -. การสรุปยอดนี้ ถ้าท่านต้องการตรวจสอบเพียงอย่างเดียว ยังไม่ต้องการพิมพ์ใบวางบิล    ให้ท่านป้อน “N” ลงในช่อง

              ออกหมายเลขเพื่อไม่ให้หมายเลขใบวางบิลของลูกค้าเปลี่ยนไป  แต่ถ้าต้องการพิมพ์ใบวางบิล ให้ป้อน “Y” แทน

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก

 

7. สรุปยอด ตามงวด                  : ใช้ในการสรุปยอดใช้จ่าย และวางบิลลูกค้า โดยการกำหนดงวดบัญชี


            -. การใช้ สรุปยอด ตามงวดจะเหมาะกับกรณีที่ลูกค้ามีงวดบัญชีแตกต่างกัน การสรุปยอดนี้ไม่สามารถเจาะจงลูกค้ารายหนึ่งรายใดได้  แต่เป็นการเลือกสรุปลูกค้าที่มีงวดบัญชีตรงกันกับที่ท่านป้อนลงในช่อง งวดบัญชี   ส่วนในช่องระหว่างวันที่และ ถึงให้ป้อนวันที่ของช่วงเวลาในงวดบัญชีที่ต้องการสรุป   ซึ่งอาจไม่มีความสัมพันธ์กับตัวเลขในช่อง งวดบัญชี

            -. การสรุปยอดนี้ ถ้าท่านต้องการตรวจสอบเพียงอย่างเดียว ยังไม่ต้องการพิมพ์ใบวางบิล    ให้ท่านป้อน “N” ลงในช่องออกหมายเลขเพื่อไม่ให้หมายเลขใบวางบิลของลูกค้าเปลี่ยนไป  แต่ถ้าต้องการพิมพ์ใบวางบิล ให้ป้อน “Y” แทน

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก 

 

8. สรุปยอด ตามทะเบียน           : ใช้ในการสรุปยอดใช้จ่าย และวางบิลลูกค้า โดยการกำหนดรหัสลูกค้า แยกทะเบียนรถ


            -. กรณีลูกค้าของท่านมีรถยนต์ที่มาใช้สินค้า/บริการเป็นจำนวนหลายคัน  ในการวางบิลโดย สรุปยอด ตามรหัสหรือ  สรุปยอด ตามงวดอาจไม่สามารถเป็นที่ยอมรับของลูกค้าท่าน เนื่องจากการสรุปยอดดังกล่าว ไม่สามารถรวมยอดของรถยนต์แต่ละคันได้     ในการสรุปยอดแยกตามทะเบียนนี้ ท่านกำหนดรหัสลูกค้าได้ครั้งละราย    ท่านจะกดปุ่ม  Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกเพื่อเลือกรหัสลูกค้าได้     ส่วนในช่อง ระหว่างวันที่และ ถึงให้ป้อนวันที่ของช่วงเวลาในงวดบัญชีที่ต้องการสรุป

            -. ในช่อง เฉพาะสรุปนี้ ถ้าท่านป้อนด้วย “Y” ท่านจะได้รายงานสรุป โดยในแต่ละบรรทัดจะเป็นการสรุปของรถยนต์แต่ละคัน  แต่ถ้าท่านป้อนด้วย “N”

            -. การสรุปยอดนี้ ถ้าท่านต้องการตรวจสอบเพียงอย่างเดียว ยังไม่ต้องการพิมพ์ใบวางบิล    ให้ท่านป้อน “N” ลงในช่องออกหมายเลขเพื่อไม่ให้หมายเลขใบวางบิลของลูกค้าเปลี่ยนไป  แต่ถ้าต้องการพิมพ์ใบวางบิล ให้ป้อน “Y” แทน

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก

 

9. ใบกำกับภาษีรายวัน               : ใช้ในการสร้างใบกำกับภาษี และเลือกพิมพ์


            -. โปรแกรมส่วนนี้ จะให้ท่านเลือกได้ 2 ข้อ  คือ ออกหมายเลข  ซึ่งควรจะเลือกทำข้อนี้ต่อเมื่อ ท่านได้บันทึกรายการใช้จ่ายของลูกหนี้ประจำวัน และทำการตรวจสอบจนแน่ใจแล้ว  และอีกข้อ คือ เลือกพิมพ์ข้อนี้จะให้ท่านสามารถเลือกพิมพ์ใบกำกับภาษีที่ได้ทำการ ออกหมายเลขแล้ว

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก

 

 

9.1 ออกหมายเลข


            -. ให้ท่านป้อนวันที่ที่ต้องการให้โปรแกรมสร้างใบกำกับภาษี ลงในช่อง ประจำวันที่

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปให้เลือกทำรายการ

 


            -. เนื่องจากการ ออกใบกำกับภาษีเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โปรแกรมจึงให้ท่านเลือกตอบเพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้ง

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง  ประจำวันที่

 

9.2 เลือกพิมพ์

            -. ให้ท่านป้อนหมายเลขใบกำกับภาษีที่ต้องการจะพิมพ์ลงในช่อง หมายเลขและ ถึง

            -. ป้อนปีของใบกำกับภาษีลงในช่อง ปีซึ่งมักจะเป็นปีเดียวกันกับที่แสดงไว้

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปให้เลือกทำรายการ

 

สมาชิกไอทีไกด์

The Best Bangkok House

ฉลองตรุษจีนและวาเลนไทน์ ด้วยห้องพักราคาพิเศษเพียง 700/800 บาท กับ The Best Bangkok House ถนน เพชรบุรีซอย 15 เยื้องพันทิพย์ประตูน้ำ รายละเอียดที่นี่