Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

คุณใช้บริการอินเตอร์เน็ตแล้วหรือยัง

ถ้าคุณเป็นอีกผู้หนึ่งที่ต้องการใช้งานบริการอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น ADSL หรือจะเป็น Leased Line เราสามารถตรวจสอบพื้นที่ของการให้บริการก่อนได้ว่า มีบริการครอบคลุมถึงที่บ้าน หรือที่ทำงานของคุณหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองผ่านทางเว็บไซต์ หรือถ้ายังไม่แน่ใจ สามารถตรวจสอบได้ทาง Call Center ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตนั้นๆ ได้เช่นกันตารางข้อมูลการตรวจสอบพื้นที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต

?

ผู้ให้บริการLinks ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการเบอร์ติดต่อ
ADChttp://www.adc.co.th/page/front_th/coverage/index.asp0 2270 1900
CAT Data Comhttp://www.catdatacom.com/th/product_details.asp?para=441322 /
0 2104 1100
CS Loxinfo-0 2263 8000
INET-0 2257 7111
Max Nethttp://www.maxnet.co.th/customer_area.php1103 /
0 2693 2100
Samarthttp://www.samart.co.th/samartconnect/adsl_checkcoverage.php0 2975 5444
TOThttp://www.tdethispeed.com/1100
Truehttp://www.truecorp.co.th/HiSpeedCheckADSL/CheckCoverage0 2900 9000

?

ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตรายใด ต้องการให้อัปเดทข้อมูลนี้ สามารถส่งอีเมล์ติดต่อมายังเว็บมาสเตอร์ได้โดยตรงข้อมูลเพิ่มเติม

  • สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทั่วประเทศ แยกเป็นจังหวัด
  • บางเว็บไซต์ ใช้วิธีตรวจสอบผ่านเบอร์โทรศัพท์บ้าน ที่ใช้งานอยู่

แต่ถ้าเราต้องการใช้บริการอินเตอร์เน็ตโดยไม่จำเป็นต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ สามารถติดต่อใช้บริการ IPStar ได้ อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ ไม่มีโทรศัพท์บ้าน จะเล่นเน็ตได้อย่างไร

?